3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Manas skolas lietas – My school things Skolas lietas – skolas soma, grāmata, pildspalva, zīmulis, krītiņš, penālis, dzēšgumija, lineāls, rakstāmgalds, krēsls.
2. Darbības stundās – Activities at the lesson Verbs to speak about activities in the lessons – ask questions, answer, read the texts, write a dictation, speak English, learn new words, listen to the text, draw, repeat.
3. Vietas skolā – Places in your school Vocabulary: places in the school – school, floor, canteen, gym, stadium, teachers' room, staff room, library, headmaster's/headmistress' office.
4. Mācību priekšmeti – School subjects Vocabulary: mathematics, maths, science, Physical Education, PE, art, music, drama, technology, Latvian, English.
5. Cilvēki skolā – People at school Vocabulary about people at school: teacher, headmaster, headmistress, pupil, student, classmate.
6. Klasē – In the classroom Vocabulary talking about classroom: shelf, cupboard, desk, chair, sofa, plant, flower, plant, black board, white board, wall, picture, poster, inside.
7. Izteicieni par skolu – Phrases about school Different phrases and sentences about school.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdu pareizrakstība, mācību priekšmeti, izvēles uzd. – Spelling, School subjects 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing the correct spelling for school subjects.
2. Skolas termini, tulkojums, izvēles uzdevums – School terms 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing the correct translations into Latvian.
3. Darbības klasē un vietas skolā – School activities and places 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing the words – places in the school, activities in the classroom.
4. Pareizrakstība: Skolā, klasē – Spelling. At school, at the lesson 1. izziņas līmenis zema 3 p. From given letters make the word.
5. Vārdu pareizrakstība: cilvēki un lietas skolā – Spelling, People and Things in the School 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. From given letters make the words.
6. Diktāts: Vārdi par skolu – Listening. Words about school 3. izziņas līmenis vidēja 4,5 p. Listen and write the word.
7. Teikumi par skolu – Sentences about school 1. izziņas līmenis zema 3 p. Putting the words in correct order making the sentences.
8. Mācību priekšmeti – School subjects 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Spelling the School subjects.
9. Diktāts; izteicieni par skolu – Dictation, Sentences about School 3. izziņas līmenis vidēja 4,5 p. Listening to the sentences and filling the gaps with missing words.
10. Stundu saraksts – Timetable 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Study the timetable and choose the correct word.
11. Lasīšana, aizpildīšana "Mana skola" – Reading, My School 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Read the text "My School" and fill the gaps.
12. Lasīšana: "Mana mīļākā stunda" – Reading. My favourite lesson 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Read the text and choose if the statement is correct or incorrect.
13. Lasīšana: dialogi par skolas dzīvi – Reading. Dialogues about school life 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Reading the dialogues and choosing the correct variant for answer.
14. Stundu saraksts – School Timetable 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Match the subject with the day of the week at time.
15. Lasīšana: Annas skola – Reading. Ann's school 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the text and choosing the correct statement.
16. Klausīšanās. Bibliotēkā – Listening. At the library 3. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Listening to the text and filling the gaps.
17. Klausīšanās; skolas jēdzieni – Listening. School terms 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Listening the English word and choosing the Latvian one.
18. Skolas ikdiena, video – School life 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Watching the video and filling the gaps.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pareizrakstība: cilvēki un lietas skolā – Spelling. All about people and things at school Citi zema 1,5 p. Spelling of the words – people and things in the school.
2. Vietas skolā, izvēles uzd. – Places in the School Citi zema 1,5 p. Choosing the correct translations for Latvian words.
3. Mācību piederumi – School objects Citi vidēja 3 p. Translating the school objects.
4. Lasīšana: dialogs par skolas ikdienu – Reading. Dialogues about school Citi vidēja 3 p. Reading the dialogs and filling the gaps.
5. Rakstīšana: atbildes uz jautājumiem par skolu – Writing. Questions about your school life Citi augsta 5 p. Writing the answers to the questions about school.
6. Klausīšanās: Pirmā diena skolā – Listening. First day at school Citi augsta 4,5 p. Listening to the dialogue and filling the gaps.
7. Writing. A composition about your school Citi augsta 10 p. Practice in writing and vocabulary regarding the topic 'School'.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skolas dzīve – School life 00:05:00 zema 6 p. Mācību priekšmeti, skolas termini, lietas un cilvēki skolā, darbības klasē; vārdu pareizrakstība un zināšanas; izvēles uzdevumi.
2. Mana skola – My School 00:05:00 zema 12 p. Vārdu krājums par skolu – telpas, cilvēki, lietas, termini, darbības stundās; aizpildīšanas un izvēles uzdevumi; valodas lietošanas, pareizrakstības un klausīšanās prasmes.
3. Skola – School 00:07:00 vidēja 13,5 p. Mācību piederumi, mācību priekšmeti un izteicieni par skolu; aizpildīšanas uzdevumi; vārdu pareizrakstības, valodas lietojuma un klausīšanās prasmes.
4. Lasīšana – Reading 00:15:00 vidēja 15 p. Dažādi lasīšanas izpratnes teksti un uzdevumi par tēmu "Mana skola"; aizpildīšanas un izvēles uzdevumi; lasīšanas prasmes.
5. Skolas dzīve (vārdu pareizrakstība) – School life 00:05:00 vidēja 6 p. Practice in spelling and vocabulary related to the topic 'School'.
6. Training test. School and you 00:15:00 vidēja 6 p. Practice in spelling and vocabulary regarding the topic 'School'.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skolas ikdiena – School Life 00:20:00 augsta 16,5 p. Dažādi uzdevumi par tēmu "Mana skola" – savienošanas, aizpildīšanas un izvēles uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes; prasme atbildēt par sevi.
2. Skolas dzīve – School Life 00:40:00 augsta 23,5 p. Dažādi uzdevumi par tēmu "Mana skola" – aizpildīšanas un izvēles uzdevumi; klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un valodas lietojuma prasmes; prasme uzrakstīt īsu sacerējumu par savu skolu.
3. Homework. School in our life 00:20:00 vidēja 10,5 p. Practice in vocabulary and reading related to the topic 'School'.
4. Homework. At school 00:20:00 vidēja 16,5 p. Practice in listening and reading regarding school.
5. Progress test. School life 00:20:00 vidēja 5 p. Practice in vocabulary and writing related to the topic 'School'.
6. Progress test. About your school 00:20:00 augsta 10 p. Practice in vocabulary and writing a composition related to the topic 'School'.