To speak about places in your school, you need some words.
(Lai runātu par vietām, telpām skolā, tev jāzina kādi vārdi!)
school-953123_960_720.jpg
school – /sku: l/ – skola
floor.png
floor – /flɔ: / – stāvs, grīda
canteen.jpg
canteen – /kænˈti: n/ – ēdnīca
gym.jpg
gym – /dʒɪm/ – sporta zāle
stadium.jpg
stadium – /ˈsteɪdiəm/ – stadions
Staff_Room.jpg
teacher’s room – /ˌti: tʃəz ru: m / – skolotāju istaba
staff room – /stɑːfˈruːm/ – skolotāju istaba
Headmaster's_Office_BG.jpg
headmaster's office – /ˌhedˈmɑː.stərsˈɒf.ɪs/ – direktora kabinets
headmistress' office – /ˌhedˈmɪs.trəsˈɒf.ɪs/ – direktores kabinets
library.jpg
library – /ˈlaɪbrəri/ – bibliotēka
  
kindergarten-1322559_960_720.jpg
playground – /ˈpleɪ.ɡraʊnd/ – rotaļlaukums
hall.jpg
hall – /hɔːl/ – halle, aktu zāle, zāle
Piemērs:
Where is the library? – Kur atrodas bibliotēka?
Our classroom is on the second floor. Mūsu klases telpa ir trešajā stāvā.