Study some words to speak about your classroom.
(Iemācies dažus vārdus, lai varētu runāt par klasi!)
shelf.jpg
shelf – /ʃelf/ – plaukts
Asset 13fun.png 
cupboard – /ˈkʌbəd/ – skapītis
Asset 5fun.png
desk – /desk/ – rakstāmgalds
Asset 4fun.png
chair – /tʃeə/ – krēsls
Asset 6fun.png
sofa – /ˈsəʊfə/ – dīvāns
rose-729509_960_720.jpg
flower – /flaʊə/ – puķe, zieds
plant.jpg
plant – /plɑːnt/ – augs
board-3835930_960_720.jpg
blackboard – /ˈblækbɔ:d/ – tāfele
white-board-593370_960_720.jpg
whiteboard – /ˈwaɪtbɔ:d/ –  baltā tāfele
wall.jpg
wall – /wɔ: l/ – siena
mona-lisa-690203_960_720.jpg
picture – /ˈpɪktʃə/ – attēls
poster-mockup-2853847_960_720.jpg
poster – /ˈpəʊ.stər/ – plakāts
flask-1481600_960_720.jpg
inside – /ˌɪnˈsaɪd/ – iekšā
Piemērs:
There are many flowers in the classroom. – Mūsu klasē ir daudz ziedu.
There is a sofa in our classroom. – Mūsu klasē atrodas dīvāns.