Study some phrases about school.
(Iemācies dažus vārdus par skolu!)
  
school-building-in-flat-style-school-building-clipart-598_287.jpg
I study at school. – Es mācos skolā.
I have five lessons. – Man ir piecas stundas.
You can see… – Jūs varat redzēt… / Tu vari redzēt...
What's your favourite subject? – Kāds ir tavs mīļākais mācību priekšmets?
What do you usually do during the lessons? – Ko tu parasti dari stundu laikā?
What do you usually do after school? – Ko tu parasti dari pēc skolas?
My favourite subject is… – Mans mīļākais mācību priekšmets ir…
May I ask a question? – Drīkst jautāt?
What time do you go to school? – Cikos tu dodies uz skolu?
How many lessons do you have? – Cik daudz stundu tev ir?
I'm busy. – Esmu aizņemts.
I'm free. – Es esmu brīvs.
What’s this? – Kas tas ir?