Study some words to speak about things for school.
(Iemācies dažus vārdus, lai varētu runāt par skolas lietām!)
school-bag.svg
school bag – /ˈsku: l.bæɡ/ – skolas soma
book1.png
book – /bʊk/ – grāmata
textbook.png
textbook – /ˈtekstbʊk/ – mācību grāmata
notebook1.jpg
notebook – /ˈnəʊtbʊk/ – burtnīca, pierakstu burtnīca
pen1.png
pen – /pen/ – pildspalva
pencil1.png
pencil – /ˈpensəl/ – zīmulis
crayon.svg
crayon – /ˈkreɪ.ɒn/ – krītiņš
rubber1.png
rubber – /ˈrʌb.ər/ – dzēšgumija
ruler1.png
ruler – /ˈru: lə/ – lineāls
pencil-case.svg
pencil case – /ˈpensəl ˌkeɪs/ – penālis
map.png
map – /mæp/ – karte
tape.jpg
tape – /teɪp/ – līmlente
paper.jpg
paper – /ˈpeɪpə/ – papīrs