Teorija

Uzdevumi

1. Ķermenis – Body

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Tulkojums latviski, izvēles uzdevums – Translation into Latvian

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Vārdu krājums, attēli – Vocabulary, pictures

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Tabula, savienošana - Matching the words with pictures

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Jaukti burti vārdos – Spelling

Grūtības pakāpe: zema

3
6. Klausīšanās, izvēle – Listening, Choosing exercise

Grūtības pakāpe: zema

3
7. Klausīšanās, attēla izvēle – Listening, Choosing the Picture

Grūtības pakāpe: zema

3
8. Spēle "The Snake" – Spelling and Vocabulary, Game «The snake»

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Lasīšana "Danas vēstule" – Reading, Dana's letter

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Pareizrakstība un izruna – Spelling and Pronunciation

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Pareizrakstība – Spelling I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Pareizrakstība – Spelling II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Tulkojums angliski – Translation into English

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Vārdu pareizrakstība – Spelling

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Lasīšana "Briesmonītis" – Reading "The Little Moster"

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Video "The Pumpkin Show – Parts of the Body" – Listening, The Pumpkin Show

Grūtības pakāpe: augsta

4
17. Diktāts – Listening, Body terms

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
18. Video "Touch Your ..."

Grūtības pakāpe: augsta

5
19. Dziesma "Head, shoulders, knees and toes" - Song

Grūtības pakāpe: augsta

3,5

Testi

1. Mans ķermenis I

Grūtības pakāpe: zema

11
2. Mans ķermenis II

Grūtības pakāpe: vidēja

15
3. Mans ķermenis un mana seja - My Body and My Face

Grūtības pakāpe: vidēja

16,5

Materiāli skolotājiem