Listen, read and learn.
(Klausies, lasi un mācies!)
shoulder.png
shoulder  – [ˈʃəʊldə] – plecs
heand.png
hand  – [hænd] – plauksta
cubit.png
elbow  – [ˈɛlbəʊ] – elkonis
finger.png
finger  – [ˈfɪŋɡə] – pirksts
arm.png
arm   – [ɑːm] – roka
Piemērs:
Are your handsclean? — Vai tavas plaukstas ir tīras?
I've got five fingers on each hand. — Katrai plaukstai man ir pieci pirksti.