Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ķermeņa daļas I Vārdi: body, belly, head, neck.
2. Ķermeņa daļas II Vārdi: leg, foot, feet, knee, toes.
3. Ķermeņa daļas III Vārdi: shoulder, hand, elbow, finger, arm.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermenis – Body 1. izziņas līmenis zema 1 p. Choosing the correct word for the picture and writing number.
2. Tulkojums latviski, izvēles uzdevums – Translation into Latvian 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing the correct translation into Latvian.
3. Vārdu krājums, attēli – Vocabulary, pictures 1. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing the correct word under the picture.
4. Tabula, savienošana - Matching the words with pictures 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Matching the words with pictures.
5. Jaukti burti vārdos – Spelling 1. izziņas līmenis zema 3 p. Writing the words - parts of the body from given letters.
6. Klausīšanās, izvēle – Listening, Choosing exercise 1. izziņas līmenis zema 3 p. Listening to the word and choosint correct answer.
7. Klausīšanās, attēla izvēle – Listening, Choosing the Picture 1. izziņas līmenis zema 3 p. Listening to the word and choosing the picture.
8. Spēle "The Snake" – Spelling and Vocabulary, Game «The snake» 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Looking for words in the line of letters.
9. Lasīšana "Danas vēstule" – Reading, Dana's letter 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the text and choosing if the statement is correct, incorrect or doesn't say.
10. Pareizrakstība un izruna – Spelling and Pronunciation 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the pronunciation and spelling the words.
11. Pareizrakstība – Spelling I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing the last letters to the words.
12. Pareizrakstība – Spelling II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing the missing letters into the words - parts of the body.
13. Tulkojums angliski – Translation into English 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Translating the words into English, spelling.
14. Vārdu pareizrakstība – Spelling 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing the words - 1 letter in each box.
15. Lasīšana "Briesmonītis" – Reading "The Little Moster" 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the story about monster and filling the gaps.
16. Video "The Pumpkin Show – Parts of the Body" – Listening, The Pumpkin Show 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Watching the video and choosing the correct answer.
17. Diktāts – Listening, Body terms 3. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Dictation: listening and writing the words – parts of the body.
18. Video "Touch Your ..." 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Watch the video and match the actions with the parts of body.
19. Dziesma "Head, shoulders, knees and toes" - Song 3. izziņas līmenis augsta 3,5 p. Listen to the song and write in the missing words.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdu krājums, tulkojums angliski – Translation into English Citi zema 1,5 p. Choosing the correct translation into English.
2. Teikumu tulkošana – Translating, Sentences Citi augsta 6 p. Translation sentences into English.
3. Teikumu rakstīšana – Writing. Sentences with new words Citi augsta 6 p. Writing sentences with given words.
4. Attēlam pareizais klausīšanās vārds – Picture, Choosing the Listening Citi zema 3 p. Looking at the picture and choosing the correct word - listening.
5. Video, Ķermeņa un galvas daļas – "Body Parts for Kids Learning" Citi augsta 4,5 p. Watching the video and filling the gaps.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mans ķermenis I 00:05:00 zema 11 p. Vārdu krājums - izvēles un savienošanas uzdevumi; lasīšanas, vārdu lietojuma prasmes.
2. Mans ķermenis II 00:05:00 vidēja 15 p. Vārdu krājums, pareizrakstība - izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, vārdu lietojuma prasmes.
3. Mans ķermenis un mana seja - My Body and My Face 00:07:00 vidēja 16,5 p. Vārdu krājums, pareizrakstība; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, vārdu lietojuma prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mans ķermenis un seja – My Body and Face 00:20:00 augsta 16 p. Vārdu krājums, pareizrakstība; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, vārdu lietojuma prasmes.
2. Mans ķermenis un mana seja – My Face and My Body 00:30:00 augsta 22 p. Izvēles, aizpildīšanas, savienošanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, vārdu lietojuma prasmes.