3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Tulkojums latviski, kopējais ārējais izskats, izvēle – Translating Latvian

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Tulkojums latviski, rakstura īpašibas, izvēle – Translating Latvian

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Tulkojums angliski, ārējais izskats, mati, izvēle – Translation, Appearance

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Tulkojums angliski, sajūtas, izvēle – Translation, Feelings

Grūtības pakāpe: zema

1,5
5. Vārds un klausīšanās, ārējais izskats – Picture and Listening

Grūtības pakāpe: zema

1,5
6. Vārds un klausīšanās, rakstura īpašības – Word and Listening

Grūtības pakāpe: zema

2,5
7. Vārds latviski un klausīšanās, matu veidi – Word and Listening

Grūtības pakāpe: zema

1,5
8. Vārds latviski un klausīšanās, sajūtas – Word and Listening, Feelings

Grūtības pakāpe: zema

1,5
9. Klausīšanās, izvēle, ārējais izskats – Listening, Appearance

Grūtības pakāpe: zema

1,5
10. Klausīšanās, izvēle, rakstura īpašības – Listening, Personality

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Klausīšanās, izvēle, ārējais izskats, mati – Listening, Hair Style

Grūtības pakāpe: zema

1,5
12. Klausīšanās, izvēle, sajūtas – Listening, Feelings

Grūtības pakāpe: zema

1,5
13. Klausīšanās un rakstīšana, ārējais izskats – Listening and writing, Appearance

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Klausīšanās un rakstīšana, rakstura īpašības – Listening and writing, Personality

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Izruna, sajūtas, izvēle – Pronunciation, Feelings

Grūtības pakāpe: zema

1,5
16. Paslēptie vārdi, ārējais izskats – Spelling and vocabulary, Game «The snake»

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Burtu juceklis, sajūtas – Wordsearch, Feelings

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Burtu juceklis, matu stili – Wordsearch, Hair Style

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Jaukti burti, rakstura īpašības – Mixed Letters, Personality

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Izlaisti burti, matu stili – Spelling, Missing letters, Hair Style

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Izlaistie patskaņi, rakstura īpašības – Missing Vowels, Personality

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Izlaistie patskaņi, sajūtas – Missing Vowels, Feelings

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Tulkojums latviski, ārējais izskats – Translation into Latvian, Appearance

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Tulkojums latviski, matu veidi – Translation into Latvian, Hair Style

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Tulkojums angliski, rakstura īpašības – Translation into English, Personality

Grūtības pakāpe: vidēja

4
26. Izruna un rakstība, matu stili – Pronunciation and Writing, Hair Style

Grūtības pakāpe: augsta

3
27. Diktāts, matu veidi – Dictation, Hair Style

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
28. Diktāts, ārējais izskats – Dictation, Appearance

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
29. Rakstīšana, šifrs, sajūtas – Writing, Cipher, Feelings

Grūtības pakāpe: vidēja

4
30. Kļūdu labojums, ārējais izskats – Correcting mistakes, Appearance

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
31. Kļūdu labojums, matu stils – Correcting mistakes, Hair style

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
32. Vārdi teikumos, rakstura īpašības – Words in the Sentences, Personality

Grūtības pakāpe: augsta

3
33. Vārdi teikumos, sajūtas – Words in the Sentences, Feelings

Grūtības pakāpe: augsta

3
34. Lasīšana, Mans labākais draugs – Reading, My Best Friend

Grūtības pakāpe: augsta

4
35. Lasīšana, Pareizi, nepareizi teikumi – Reading, True, False Sentences

Grūtības pakāpe: augsta

3
36. Klausīšanās, cilvēka apraksts - Listening, Appearance

Grūtības pakāpe: augsta

3
37. Liekais rindā – Odd One Out I

Grūtības pakāpe: augsta

4
38. Liekais rindā – Odd One Out II

Grūtības pakāpe: augsta

4
39. Rakstīšana, teikumu tulkošana – Writing, Translating Sentences

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

Materiāli skolotājiem