Teorija

Uzdevumi

1. Vārdu krājums, Ikdienas darbības III – Vocabulary, Everyday Activities III

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Tulkojums latviski; Ikdienas darbības I – Translating Latvian

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Tulkojums latviski, Ikdienas darbības II – Translating Latvian

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Tulkojums angliski, Ikdienas darbības III – Translation, Everyday Activities

Grūtības pakāpe: zema

1,5
5. Tulkojums angliski, Nedēļa, diennakts daļa – Translation, Week, the Parts of the Day

Grūtības pakāpe: zema

1,5
6. Vārds un klausīšanās, Ikdienas darbības I - Word and Listening

Grūtības pakāpe: zema

1,5
7. Vārds un klausīšanās, Ikdienas darbības II - Word and Listening

Grūtības pakāpe: zema

1,5
8. Attēls un klausīšanās, Ikdienas darbības II - Picture and Listening, Everyday Activities II

Grūtības pakāpe: zema

1,5
9. Vārds latviski un klausīšanās, Ikdienas darbības III - Word Latvian and Listening

Grūtības pakāpe: zema

1,5
10. Vārds latviski un klausīšanās, Nedēļa - Word Latvian and Listening

Grūtības pakāpe: zema

1,5
11. Klausīšanās, izvēle, Ikdienas darbības I – Listening; Everyday Activities I

Grūtības pakāpe: zema

1,5
12. Attēls ar vārdu, Ikdienas darbības I – Words under the picture, Everyday Activities I

Grūtības pakāpe: zema

3
13. Attēls ar vārdu, Ikdienas darbības II – Words under the picture, Everyday Activities II

Grūtības pakāpe: zema

3
14. Klausīšanās, izvēle, Ikdienas darbības III – Listening, Everyday Activities III

Grūtības pakāpe: zema

1,5
15. Klausīšanās un rakstīšana, Ikdienas darbības I – Listening and writing, Everyday Activities I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Klausīšanās un rakstīšana, Ikdienas darbības II – Listening and writing, Everyday Activities II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Izruna, Ikdienas darbības III, izvēle – Pronunciation, Everyday Activities III

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
18. Izruna, Nedēļa un diena, izvēle – Pronunciation, Week and Day

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
19. Paslēptie vārdi, Ikdienas darbības I – Spelling and vocabulary, Game «The snake»

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Paslēptie vārdi, Ikdienas darbības II – Spelling and vocabulary, Game «The snake»

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Burtu juceklis, Nedēļa – Wordsearch, Week and the Parts of the Day

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Jaukti burti, Ikdienas darbības III – Mixed Letters, Everyday Activities III

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Izlaisti burti, Ikdienas darbības II – Spelling, Missing letters, Everyday activity II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Izlaistie patskaņi, Nedēļas dienas, Dienas daļas – Missing Vowels, Weekdays and Parts of the Day

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Tulkojums latviski, Ikdienas darbības I - Translation into Latvian, Everyday Activities I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. Tulkojums latviski, Ikdienas darbības II - Translation into Latvian, Everyday Activities II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. Tulkojums angliski, Ikdienas darbības III - Translation into English, Everyday Activities III

Grūtības pakāpe: vidēja

3
28. Rakstīšana, šifrs, Ikdienas darbības I – Writing, Cipher, Everyday Activities I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
29. Ikdienas darbību secība – The Order of Everyday Activies

Grūtības pakāpe: vidēja

8
30. Diennakts daļas un ikdienas rutīna - Daily Routine and the Parts of the Day

Grūtības pakāpe: vidēja

4
31. Lasīšana, Nedēļas dienas – Reading, Days of the Week

Grūtības pakāpe: vidēja

3
32. Lasīšana, Aizņemtā nedēļa – Reading, Busy Week

Grūtības pakāpe: vidēja

3
33. Izruna un rakstība, Ikdienas darbības I - Pronunciation and Writing, Everyday Activities I

Grūtības pakāpe: augsta

3
34. Izruna un rakstība, Ikdienas darbības II - Pronunciation and Writing, Everyday Activities II

Grūtības pakāpe: augsta

3
35. Diktāts, Ikdienas darbības III – Dictation, Everyday Activities III

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
36. Diktāts, Nedēļas dienas – Dictation, Weekdays and Parts of the Day

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
37. Kļūdu labojums, Ikdienas darbības III – Correcting mistakes, Everyday Activities III

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
38. Kļūdu labojums, Nedēļa, Diena – Correcting mistakes, Weekdays

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
39. Vārdi teikumos, Ikdienas darbības I – Words in the Sentences, Everyday Activities I

Grūtības pakāpe: augsta

3
40. Pareizi un nepareizi teikumi, Ikdienas darbības – True, False Sentences, Everyday Activities

Grūtības pakāpe: augsta

8
41. Pareizi, nepareizi, Mana nedēļa – True, False, My Week

Grūtības pakāpe: augsta

8
42. Klausīšanās, Intervija ar peldētāju - Listening, Interview with Swimmer

Grūtības pakāpe: augsta

3
43. Lasīšana, Svētdiena – Reading, Sunday

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

Materiāli skolotājiem