Teorija

Uzdevumi

1. Vārdu krājums, Vietas pilsētā, attēls un vārdi – Vocabulary, Places in the City I

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Vārds angliski un klausīšanās, Vietas pilsētā - Word and Listening, Places in the Town / City I

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Klausīšanās, Vietas pilsētā – Listening, Places in the City / Town II

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Klausīšanās, izvēle, angliski, Vietas pilsētā – Listening; Public Places II

Grūtības pakāpe: zema

1,5
5. Klausīšanās, izvēle, latviski, Vietas pilsētā – Listening, Public Places I

Grūtības pakāpe: zema

1,5
6. Tulkojums latviski, Vietas pilsētā – Translating into Latvian, Places in the Town/City II

Grūtības pakāpe: zema

1,5
7. Tulkojums angliski, Vietas pilsētā – Translation, Places in the Town / City I

Grūtības pakāpe: zema

1,5
8. Attēls un klausīšanās, Vietas pilsētā - Picture and Listening, Places in the Town/City I

Grūtības pakāpe: zema

1,5
9. Vārds latviski un klausīšanās, Vietas pilsētā - Word and Listening, Places in the Town / City II

Grūtības pakāpe: zema

1,5
10. Izruna, Vietas pilsētā, izvēle – Pronunciation, Public Places I

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
11. Vārdu krājums, Vietas pilsētā, vārds un attēli – Vocabulary, Places in the Town I

Grūtības pakāpe: zema

1,5
12. Attēls ar vārdu, Vietas pilsētā – Words under the picture, Places in the Town / City II

Grūtības pakāpe: zema

3
13. Klausīšanās un rakstīšana, Vietas pilsētā – Listening and writing, Public Places II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Paslēptie vārdi, Vietas pilsētā – Spelling and vocabulary, Game «The snake» I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Burtu juceklis, Vietas pilsētā – Wordsearch II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Jaukti burti, Vietas pilsētā – Spelling, Public Places I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Izlaisti burti, Vietas pilsētā – Spelling, Missing letters, Public Places II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Izlaistie patskaņi, Vietas pilsētā – Missing Vowels, Public Places I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Tulkojums latviski, rakstīšana, Vietas pilsētā - Translation into Latvian, Public Places II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Izruna, Rakstīšana, Vietas pilsētā – Pronunciation, Public Places II

Grūtības pakāpe: augsta

3
21. Savienošana, Rakstīšana, Vietas pilsētā – Matching and Writing, Public Places I

Grūtības pakāpe: augsta

6
22. Diktāts, Vietas pilsētā – Dictation, Public Places II

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
23. Diktāts, Vietas pilsētā – Dictation, Public Places I

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
24. Rakstīšana, šifrs, Vietas pilsētā – Writing, Cipher, Public Places I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Kļūdu labojums, Vietas pilsētā – Correcting mistakes, Public Places II

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
26. Teikumi par vietām pilsētā – Sentences about Places in a City / Town

Grūtības pakāpe: zema

1
27. Teikumu tulkojums par pilsētu – Sentences about My City / Town

Grūtības pakāpe: zema

1,5
28. Vārds teikumā – Word in the Sentences

Grūtības pakāpe: zema

1,5
29. Kur viņi atrodas – Where are They

Grūtības pakāpe: zema

1,5
30. Lasīšana, Pareizi / nepareizi teikumi – Reading, True / False statements

Grūtības pakāpe: augsta

3
31. Lasīšana, dialogs par pilsētu – Reading, Dialogue about Town/ City

Grūtības pakāpe: vidēja

3
32. Klausīšanās, Ceļa norādes – Listening, Direction

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Mana pilsēta – My Town / City I

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Mana pilsēta – My Town / City II

Grūtības pakāpe: vidēja

16
3. Mana pilsēta – My Town / City III

Grūtības pakāpe: vidēja

12
4. Mana pilsēta – My Town / City IV

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem