Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vietas pilsētā – Public Places I Vocabulary – places in the city: town, hospital, bank, post office, fire station, library.
2. Vietas pilsētā – Public Places II Vocabulary – places in the city: museum, park, police station, bus stop, theatre, bakery.
3. Vietas pilsētā – Public Places III Vocabulary – places in the city: swimming pool, reastaurant, school, supermarket, train sattion, zoo.
4. Vietas pilsētā – Public Places IV Vocabulary – places of the city: airport, cafe, church, cinema, city.
5. Vietas pilsētā – Public Places V Vocabulary – places of the city: gym, hotel, playground, sports centre, bus station.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdu krājums, Vietas pilsētā, attēls un vārdi – Vocabulary, Places in the City I 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing the correct word - town, hospital, bank, post office, fire station, library, museum, park, police station, bus stop, theatre, bakary, swimming pool, restaurant.
2. Vārds angliski un klausīšanās, Vietas pilsētā - Word and Listening, Places in the Town / City I 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading the word and choosing the correct heard word.
3. Klausīšanās, Vietas pilsētā – Listening, Places in the City / Town II 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Listening to the word and choosing the picture regarding to the them "Places in the City".
4. Klausīšanās, izvēle, angliski, Vietas pilsētā – Listening; Public Places II 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Listening the word and choosing the correct variant.
5. Klausīšanās, izvēle, latviski, Vietas pilsētā – Listening, Public Places I 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Listening the word and choosing the correct Latvian translation.
6. Tulkojums latviski, Vietas pilsētā – Translating into Latvian, Places in the Town/City II 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading and choosing the correct translation into Latvian - places in the town or city.
7. Tulkojums angliski, Vietas pilsētā – Translation, Places in the Town / City I 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading and choosing the correct translation into English.
8. Attēls un klausīšanās, Vietas pilsētā - Picture and Listening, Places in the Town/City I 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Looking at the picture and choosing the correct heard word.
9. Vārds latviski un klausīšanās, Vietas pilsētā - Word and Listening, Places in the Town / City II 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading the word and choosing the correct heard word.
10. Izruna, Vietas pilsētā, izvēle – Pronunciation, Public Places I 1. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Reading the pronunciation and choosing the correct word – places in the town or city.
11. Vārdu krājums, Vietas pilsētā, vārds un attēli – Vocabulary, Places in the Town I 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Matching the word with the picture - places in the town or in the city.
12. Attēls ar vārdu, Vietas pilsētā – Words under the picture, Places in the Town / City II 1. izziņas līmenis zema 3 p. Under each picture write the word from the list - places in the town or city.
13. Klausīšanās un rakstīšana, Vietas pilsētā – Listening and writing, Public Places II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Listening and writing the word from the box – places in the town or city.
14. Paslēptie vārdi, Vietas pilsētā – Spelling and vocabulary, Game «The snake» I 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Finding the words (places in the town or city) in the line of letters.
15. Burtu juceklis, Vietas pilsētā – Wordsearch II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Finding the words (places in the town or city) in the wordseach table.
16. Jaukti burti, Vietas pilsētā – Spelling, Public Places I 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Putting the letters in correct order, making the words - places in the town or in the city.
17. Izlaisti burti, Vietas pilsētā – Spelling, Missing letters, Public Places II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Filling the gaps with missing letters for different places in the town or city.
18. Izlaistie patskaņi, Vietas pilsētā – Missing Vowels, Public Places I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing in the missing vowels to complete the words - places in the town or in the city.
19. Tulkojums latviski, rakstīšana, Vietas pilsētā - Translation into Latvian, Public Places II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Translating words - places in the town or in the city – into Latvian.
20. Izruna, Rakstīšana, Vietas pilsētā – Pronunciation, Public Places II 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Reading the pronunciation and writing the words – places in the town or in the city.
21. Savienošana, Rakstīšana, Vietas pilsētā – Matching and Writing, Public Places I 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Ending the word and matching with picture – places in the town or in the city.
22. Diktāts, Vietas pilsētā – Dictation, Public Places II 3. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Listening and writing the words – different places in the town or in the city.
23. Diktāts, Vietas pilsētā – Dictation, Public Places I 3. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Listening and writing the words – different places in the town or in the city.
24. Rakstīšana, šifrs, Vietas pilsētā – Writing, Cipher, Public Places I 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Recode the note and write the words – places in the town or in the city.
25. Kļūdu labojums, Vietas pilsētā – Correcting mistakes, Public Places II 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Choosing the incorrect written word and rewriting it in correct way.
26. Teikumi par vietām pilsētā – Sentences about Places in a City / Town 1. izziņas līmenis zema 1 p. Looking at the picture and choose the correct answer.
27. Teikumu tulkojums par pilsētu – Sentences about My City / Town 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing the correct translation of the sentences from Latvian into English.
28. Vārds teikumā – Word in the Sentences 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Completing the sentence with the appropriate word.
29. Kur viņi atrodas – Where are They 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Multiple choice. Looking at the picture and choosing the correct answer according to the question.
30. Lasīšana, Pareizi / nepareizi teikumi – Reading, True / False statements 1. izziņas līmenis augsta 3 p. Reading the text and choosiing if the statement is true, false or doesn't say.
31. Lasīšana, dialogs par pilsētu – Reading, Dialogue about Town/ City 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the dialogue and filling gaps with missing information.
32. Klausīšanās, Ceļa norādes – Listening, Direction 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Studying the map, listening the direction and choosing the correct destination.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rakstīšana, Mana pilsēta – Writing, My Town / City Citi augsta 0 p. Writing description about your town or city, telling about places.
2. Vārdu krājums, Vietas pilsētā – Vocabulary, Places in the Town II Citi zema 1,5 p. Matching the word with the picture - places in the town or in the city.
3. Burtu juceklis, Vietas pilsētā – Wordsearch, Public Places I Citi vidēja 4 p. Finding the words (places in the town or city) in the wordseach table.
4. Jaukti burti, Vietas pilsētā – Spelling, Public Places II Citi vidēja 3 p. Putting the letters in correct order, making the words - places in the town or in the city.
5. Tulkojums latviski, rakstīšana, Vietas pilsētā - Translation into Latvian, Public Places I Citi vidēja 3 p. Translating words - places in the town or in the city – into Latvian.
6. Vārda pirmais burts – The first Letter of the Word Citi zema 3 p. Writing the first letter of the word.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mana pilsēta – My Town / City I 00:15:00 vidēja 13 p. Vārdu krājums – vietas pilsētā; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
2. Mana pilsēta – My Town / City II 00:15:00 vidēja 16 p. Vārdu krājums – vietas pilsētā; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
3. Mana pilsēta – My Town / City III 00:15:00 vidēja 12 p. Vārdu krājums – vietas pilsētā; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
4. Mana pilsēta – My Town / City IV 00:15:00 vidēja 15 p. Vārdu krājums – vietas pilsētā; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mana pilsēta – My Town / City 00:30:00 vidēja 17,5 p. Vārdu krājums – vietas pilsētā; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
2. Mana pilsēta – My Town / City 00:40:00 augsta 24 p. Vārdu krājums – vietas pilsētā; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.