Read and learn some new words.
(Lasi un iemācies dažus jaunos vārdiņus!)
school-bus-3337446_960_720.png 
catch the bus — [kætʃˌðəˈbʌs] — paspēt uz autobusu
 
drink2.jpg
drink  — [drɪŋk] — dzert
drive2.png
drive a car — [draɪvˌæˈkɑːr] — braukt ar mašīnu
eat2.jpg
eat  — [iːt] — ēst
sports-1050966_960_720.png
go jogging — [ˈɡəʊˈdʒɒɡ.ɪŋ] — iet skriet
carpenter-3572804_960_720.png
go to work — [ˈɡəʊtʊ.wɜːk] — doties uz darbu, iet strādāt
hang_out.jpg
hang out (with friends) — [hæŋˈaʊt] — iziet ar draugiem
Piemērs:
Sue goes jogging every morning. — Sjū dodas skriet katru rītu.
I catch the bus to school at the bus stop every morning. — Katru rītu es ķeru pieturā autobusu.