Read and learn some new words.
(Lasi un iemācies dažus jaunos vārdiņus!)
do_my_homework.png 
learn — [lɜːn] — mācīties
 
listen_to music.png
listen to music — [ˈlɪs.ənˌtəˈmjuː.zɪk] — klausīties mūziku
play_with_friends.jpg
play outside — [pleɪˌaʊtˈsaɪd] — spēlēties ārā
play1.jpg
play with (my) friends — [pleɪˌwɪðˈ (maɪ) frendz] — spēlēties ar draugiem
clean2.jpg
tidy (my) bedroom — [ˈtaɪ.di (maɪ) bedruːm] — sakārtot istabu
read2.jpg
study — [ˈstʌd.i] — studēt, mācīties
go to school.png
walk to school — [wɔːk.təˈskuːl] — iet uz skolu ar kājām
write.jpg
write — [raɪt] — rakstīt
Piemērs:
I and Peter play outside every afternoon. — Es un Pīters spēlējamies ārā katru pēcpusdienu.
listen to music in my bedroom after dinner. — Es klausos mūziku pēc vakariņām savā istabā.