Listen, repeat and learn!  (Klausies, atkārto un mācies!)
Anglijā nedēļa sākas ar svētdienu (Sunday), bet darba nedēļa sākas pirmdienā (Monday) un beidzas piektdienā (Friday).
Piektdienas vakaru (Friday evening), sestdienu (Saturday) un svētdienu (Sunday) sauc par nedēļas nogali (weekend).
Ar nedēļas dienām lieto prievārdu ON on Monday (pirmdienā), on Wednesday (trešdien).
week  —  [wi:k] — nedēļa
Sunday  —  ['sʌndei] — svētdiena
Monday — ['mʌndei] — pirmdiena
Tuesday — ['tju:zdei] — otrdiena
Wednesday —  ['wenzdei] — trešdiena
Thursday —  ['θə:zdei] — ceturtdiena
Friday —  ['fraidei] — piektdiena
Saturday — ['sætədei] — sestdiena
weekend  — [ˌwiːkˈend] — nedēļas nogale
Svarīgi!
Atceries! Nedēļas dienas angļu valodā vienmēr raksta ar lielo sākuma burtu!
morning1.jpg
morning — ['mɔ:niŋ] — rīts
 
afternoon.jpg
afternoon  — [ˌɑ:ftə'nu:n] — pēcpusdiena, diena
evening1.jpg
evening  — ['i:vniŋ] — vakars
night.jpg
night  — [nait] — nakts