Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

13,5p.
1. Tulkojums latviski, kopējais ārējais izskats, izvēle – Translating Latvian 1,5p.
2. Vārds un klausīšanās, ārējais izskats – Picture and Listening 1,5p.
3. Klausīšanās, izvēle, ārējais izskats – Listening, Appearance 1,5p.
4. Klausīšanās un rakstīšana, ārējais izskats – Listening and writing, Appearance 3p.
5. Izlaisti burti, ārējais izskats – Spelling, Missing letters, Appearance 3p.
6. Tulkojums latviski, ārējais izskats – Translation into Latvian, Appearance 3p.