Read and learn some new words describing characters.
(Lasi un iemācies dažus jaunos vārdiņus, kas raksturo rakstura īpašības!)
 
family-730320_960_720.jpg
lazy — [ˈleɪ.zi] — slinks
loud — [laʊd] — skaļš
polite — [pəˈlaɪt] — pieklājīgs
rude — [ruːd] — rupjš, nepieklājīgs
shy — [ʃaɪ] — kautrīgs
Piemērs:
We mustn't be rude to others. — Mēs nedrīkstam būt rupji.
She's very shy, she doesn't like speaking to others. — Viņa ir ļoti kautrīga, viņai nepatīk runāt ar citiem.