Read and learn some new words describing feelings.
(Lasi un iemācies dažus jaunos vārdiņus, kas raksturo sajūtas!)
 
eat3.jpg
angry — [ˈæŋ.ɡri] — dusmīgs
cold — [kəʊld] — auksti
happy — [ˈhæp.i] — laimīgs, priecīgs
hot — [hɒt] — karsti
hungry — [ˈhʌŋ.ɡri] — izsalcis
sad — [sæd] — bēdīgs
Piemērs:
I'm hungry. Lets make some sandwiches! — Esmu izsalcis. Pagatavojam kādas sviestmaizes!
He's sad because he lost his toy soldier. — Viņš ir bēdīgs, jo viņš pazaudēja savu rotaļu zaldātiņu.