Read and learn some new words describing feelings.
(Lasi un iemācies dažus jaunos vārdiņus, kas raksturo sajūtas!)
  
girl-3211146_1920.jpg
scared — [skeəd] — nobijies
surprised — [səˈpraɪzd] — pārsteigts
thirsty — [ˈθɜː.sti] — izslāpis
tired — [taɪəd] — noguris
upset — [ʌpˈset] — apbēdināts
worried — [ˈwʌr.id] — noraizējies, uztraucies
unhappy — [ʌnˈhæp.i] — nelaimīgs
Piemērs:
She's surprised because her mum gave her a puppy for her birthday. — Viņa ir pārsteigta, jo mamma viņai uzdāvināja uz dzimšanas dienu kucēnu.
Where are my keys? I'm worried. — Kur ir manas atslēgas? Esmu uztraucies.