Read and learn some new words describing characters.
(Lasi un iemācies dažus jaunos vārdiņus, kas raksturo rakstura īpašības!)
  
switzerland-3311392_1920.jpg
bad — [bæd] — slikts
brave — [breɪv] — drosmīgs
clever — [ˈklev.ər] — gudrs
friendly — [ˈfrend.li] — draudzīgs
funny — [ˈfʌn.i] — smieklīgs
generous — [ˈdʒen.ər.əs] — dāsns, devīgs
Piemērs:
He always gets the best marks, he's so clever. — Viņš vienmēr iegūst labākās atzīmes, viņš ir tik gudrs.