Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ārējais izskats – Appearance I Vocabulary, appearance - beautiful, fat, good-looking, handsome, old, plump, pretty.
2. Ārējais izskats – Appearance II Vocabulary describing appearance - old, pretty, thin, ugly, young.
3. Ārējais izskats, matu stili I – Appearance, Hair Style I Vocabulary about hair style - black, blonde, brown, curly, dark, fair, light brown, dark hair, fair hair.
4. Ārējais izskats, matu stili II – Appearance, Hair Style II Vocabulary about hair style - long, red, straight, thick, short, wavy.
5. Rakstura īpašības I – Character I Vocabulary describing character – bad, brave, clever, friendly, funny, generous, good, hardworking, helpful.
6. Rakstura īpašības II – Character II Vocabulary describing character –good, hardworking, helpful, honest, joyful, kind.
7. Rakstura īpašības III – Character III Vocabulary describing character – honest, joyful, kind, lazy, loud, polite, rude, shy.
8. Sajūtas I – Feelings I Vocabulary about feelings – angry, cold, happy, hot, hungry, sad.
9. Sajūtas II – Feelings II Vocabulary about feelings – scared, surprised, thirsty, tired, upset, worried.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tulkojums latviski, kopējais ārējais izskats, izvēle – Translating Latvian 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading and choosing the correct translation into Latvian - adjectives about appearance.
2. Tulkojums latviski, rakstura īpašibas, izvēle – Translating Latvian 1. izziņas līmenis zema 2 p. Reading and choosing the correct translation into Latvian - personality.
3. Tulkojums angliski, ārējais izskats, mati, izvēle – Translation, Appearance 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading and choosing the correct translation into English.
4. Tulkojums angliski, sajūtas, izvēle – Translation, Feelings 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading and choosing the correct translation into English.
5. Vārds un klausīšanās, ārējais izskats – Picture and Listening 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading the word and choosing the correct heard word.
6. Vārds un klausīšanās, rakstura īpašības – Word and Listening 1. izziņas līmenis zema 2,5 p. Reading the word and choosing the correct heard word.
7. Vārds latviski un klausīšanās, matu veidi – Word and Listening 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading the word and choosing the correct heard word.
8. Vārds latviski un klausīšanās, sajūtas – Word and Listening, Feelings 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading the word and choosing the correct heard word.
9. Klausīšanās, izvēle, ārējais izskats – Listening, Appearance 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Listening the word and choosing the correct variant.
10. Klausīšanās, izvēle, rakstura īpašības – Listening, Personality 1. izziņas līmenis zema 2 p. Listening the word and choosing the correct variant.
11. Klausīšanās, izvēle, ārējais izskats, mati – Listening, Hair Style 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Listening the word and choosing the correct Latvian translation.
12. Klausīšanās, izvēle, sajūtas – Listening, Feelings 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Listening the word and choosing the correct Latvian translation.
13. Klausīšanās un rakstīšana, ārējais izskats – Listening and writing, Appearance 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Listening and writing the word from the box – adjectives describing appearance.
14. Klausīšanās un rakstīšana, rakstura īpašības – Listening and writing, Personality 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Listening and writing the word from the box – adjectives, descibing the personality.
15. Izruna, sajūtas, izvēle – Pronunciation, Feelings 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading the pronunciation and choosing the correct word - adjective describing the feelings.
16. Paslēptie vārdi, ārējais izskats – Spelling and vocabulary, Game «The snake» 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Finding the words (adjectives describing the appearance) in the line of letters.
17. Burtu juceklis, sajūtas – Wordsearch, Feelings 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Finding the words (adjectives describing the feelings) in the wordseach table.
18. Burtu juceklis, matu stili – Wordsearch, Hair Style 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Finding the words (adjectives describing the hair) in the wordseach table.
19. Jaukti burti, rakstura īpašības – Mixed Letters, Personality 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Putting the letters in correct order, making the words - adjectives describing personality.
20. Izlaisti burti, matu stili – Spelling, Missing letters, Hair Style 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Filling the gaps with missing letters completing the adjectives describing hair.
21. Izlaistie patskaņi, rakstura īpašības – Missing Vowels, Personality 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Writing in the missing vowels to complete the words - adjectives describing personality.
22. Izlaistie patskaņi, sajūtas – Missing Vowels, Feelings 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing in the missing vowels to complete the words - adjectives describing feelings.
23. Tulkojums latviski, ārējais izskats – Translation into Latvian, Appearance 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Translating words - adjectives describing appearance into Latvian.
24. Tulkojums latviski, matu veidi – Translation into Latvian, Hair Style 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Translating words - adjectives describing hair style into Latvian.
25. Tulkojums angliski, rakstura īpašības – Translation into English, Personality 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Translating words - adjectives describing character into English.
26. Izruna un rakstība, matu stili – Pronunciation and Writing, Hair Style 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Reading the pronunciation and writing the word - adjectives describing hair style.
27. Diktāts, matu veidi – Dictation, Hair Style 3. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Listening and writing the word – adjectives describing the hair.
28. Diktāts, ārējais izskats – Dictation, Appearance 3. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Listening and writing the word – adjectives describing the appearance.
29. Rakstīšana, šifrs, sajūtas – Writing, Cipher, Feelings 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Recode the note and write the words - adjectives describing feelings.
30. Kļūdu labojums, ārējais izskats – Correcting mistakes, Appearance 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Choosing the incorrect writen word and rewriting it in correct way.
31. Kļūdu labojums, matu stils – Correcting mistakes, Hair style 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Choosing the incorrect writen word and rewriting it in correct way.
32. Vārdi teikumos, rakstura īpašības – Words in the Sentences, Personality 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Reading the sentences. Choosing and writing in the correct word.
33. Vārdi teikumos, sajūtas – Words in the Sentences, Feelings 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Reading the sentences. Choosing and writing in the correct word.
34. Lasīšana, Mans labākais draugs – Reading, My Best Friend 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Reading the text and choosing the best answer about text.
35. Lasīšana, Pareizi, nepareizi teikumi – Reading, True, False Sentences 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Reading the text and then choosing if the statement is true, false or doesn't say.
36. Klausīšanās, cilvēka apraksts - Listening, Appearance 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Listening the dialogue and choosing the correct variant.
37. Liekais rindā – Odd One Out I 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Reading the given words and writing one word out, which is odd in each line.
38. Liekais rindā – Odd One Out II 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Reading the given words and writing one word out, which is odd in each line.
39. Rakstīšana, teikumu tulkošana – Writing, Translating Sentences 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Translation the sentences into English.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izruna, rakstura īpašibas, izvēle – Pronunciation, Characters Citi zema 2 p. Reading the pronunciation and choosing the correct word - adjective describing the characters.
2. Paslēptie vārdi, sajūtas – Spelling and vocabulary, Game «The snake» Citi vidēja 3 p. Finding the words (adjectives describing the feelings) in the line of letters.
3. Jaukti burti, matu stili – Mixed Letters, Hair Style Citi vidēja 3 p. Putting the letters in correct order, making the words - adjectives describing hair.
4. Izlaisti burti, ārējais izskats – Spelling, Missing letters, Appearance Citi vidēja 3 p. Filling the gaps with missing letters completing the adjectives describing appearance.
5. Tulkojums angliski, sajūtas – Translation into English, Feelings Citi vidēja 3 p. Translating words - adjectives describing feelings into English.
6. Izruna un rakstība, ārējais izskats – Pronounciation and Writing, Appearance Citi augsta 3 p. Reading the pronounciation and writing the words - adjectives describing the appearance.
7. Rakstīšana, šifrs, rakstura īpašības – Writing, Cipher, Personality Citi vidēja 4 p. Recode the note and write the words - adjectives describing the character.
8. Rakstīšana, Mans labākais draugs – Writing, My Best Friend Citi augsta 0 p. Reading the text and writing similar text "My Best Friend".

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdu krājums, ārējais izskats - Vocabulary, Appearance 00:20:00 vidēja 13,5 p. Vārdu krājums – ārējais izskats; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
2. Vārdu krājums, matu stils – Vocabulary, Hair Style 00:20:00 vidēja 13,5 p. Vārdu krājums – matu krāsa, veidi; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
3. Vārdu krājums, rakstura iezīmes – Vocabulary, Personality 00:20:00 vidēja 16,5 p. Vārdu krājums – rakstura iezīmes; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
4. Vārdu krājums, sajūtas – Vocabulary, Feelings 00:20:00 vidēja 12 p. Vārdu krājums – sajūtas; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
5. Vārdu krājums, personības apraksts – Vocabulary, Describtion Personality 00:20:00 vidēja 24 p. Vārdu krājums – ārējais izskats, matu krāsa, veidi, rakstura iezīmes, sajūtas; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Personības apraksts I – Description Personality 00:30:00 vidēja 20,5 p. Vārdu krājums – ārējais izskats, matu krāsa, veidi, rakstura iezīmes, sajūtas; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
2. Personības apraksts II – Description Personality II 00:30:00 vidēja 21 p. Vārdu krājums – ārējais izskats, matu krāsa, veidi, rakstura iezīmes, sajūtas; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
3. Mans draugs – My Friend 00:40:00 augsta 23 p. Vārdu krājums – ārējais izskats, matu krāsa, veidi, rakstura iezīmes, sajūtas; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.