Repeat and remember some old vocabulary from theme «About Myself».
(Atkārto un atceries vārdus no tēmas "Par sevi"!)
  
Read and learn some new words describing appearance.
(Lasi un iemācies dažus jaunos vārdiņus, kas raksturo ārējo izskatu!)
shutterstock_470576390.jpg
beautiful — [bjuː.tɪ.fəl] — skaista
fat — [fæt] — resns
good-looking — [ˌɡʊdˈlʊk.ɪŋ] — glīts
handsome — [ˈhæn.səm] — izskatīgs
old — [əʊld] — vecs
plump — [plʌmp] — apaļīgs
pretty — [ˈprɪt.i] — jauka, piemīlīga
Piemērs:
My cousin Pam is very beautiful. — Mana māsīca Pama ir ļoti skaista.