Read and learn some new words describing appearance.
(Lasi un iemācies dažus jaunos vārdiņus, kas raksturo ārējo izskatu!)
  
shutterstock_470576390.jpg
short — [ʃɔːt] — īss
slim — [slɪm] — slaids
tall — [tɔːl] — garš
thin — [θɪn] — tievs
ugly — [ˈʌɡ.li] — neglīts
young — [jʌŋ] — jauns
Piemērs:
I like reading book "Ugly Duckling". — Man patīk lasīt grāmatu "Neglītais pīlēns".