Teorija

Uzdevumi

1. Word in the picture. On the street – Vārds attēlā. Uz ielas

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Listening, dragging pictures. Vehicles I – Klausīšanās, attēlu ievilkšana. Transportlīdzekļi I

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Listening and choosing. Verbs – Klausīšanās, izvēle. Darbības vārdi

Grūtības pakāpe: zema

2
4. How many words. Vehicles – Cik vārdu. Transportlīdzekļi

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Listening and choosing translation. Verbs – Klausīšanās, tulkojuma izvēle. Darbības vārdi

Grūtības pakāpe: zema

3
6. Dragging the correct translation. On the street –Tulkojuma ievilkšana. Uz ielas

Grūtības pakāpe: zema

3
7. Picture and listening. On the street – Attēls un klausīšanās. Uz ceļa

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Listening and dragging picture. Vehicles II – Klausīšanās un attēla pievikšana. Transportlīdzekļi II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Word under the picture. On the street – Attēls ar vārdu. Uz ielas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Pronunciation. On the street – Izruna. Uz ielas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Game Snake. Vehicles – Paslēptie vārdi. Transporta līdzekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
12. Wordsearch. On the street – Burtu juceklis. Uz ielas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Mixed letters. Vehicles – Jaukti burti. Satiksmes līdzekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Matching and writing. Vehicles – Savienošana un rakstīšana. Transporta līdzekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

8
15. Listening and writing. Verbs – Klausīšanās un rakstīšana. Darbības vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Dictation. On the street – Diktāts. Uz ielas

Grūtības pakāpe: augsta

4
17. Correcting mistakes. On the street – Kļūdu labojums. Uz ielas

Grūtības pakāpe: augsta

4
18. Reading. What I am? – Lasīšana. Kas es esmu?

Grūtības pakāpe: augsta

4
19. Alphabetical order with pictures. Vehicles – Attēli alfabētiskā secībā. Transportlīdzekļi

Grūtības pakāpe: augsta

8
20. Matching the beginning and end. Verbs – Sākuma un beigi savienošana. Darbības vārds

Grūtības pakāpe: augsta

3
21. Spelling. On the street – Izruna pa burtiem. Uz ielas

Grūtības pakāpe: augsta

4
22. Listening. Ways to get to school – Klausīšanās. Veidi ka nokļūt skolā

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. On the street – Uz ielas

Grūtības pakāpe: vidēja

19
2. Vehicles – Transporta līdzekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

31

Materiāli skolotājiem