Teorija

Uzdevumi

1. Choosing "was" or "were" – "was" un "were" lietojums

Grūtības pakāpe: zema

2
2. True or False Spelling of the Verbs with -ED – Vārdu pareizrakstība ar galotni "-ed"

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Signal Words in the Simple Past – Signālvārdi vienkāršajā pagātnē

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Spelling of the ordinal numbers – Kārtas skaitļu vārdu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Listenins. Ordinal numbers – Klausīšanās, kārtas skaitļa vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Short Answers – Īsās atbildes par tabulu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Questions and short answers with "was" and "were" – Jautājumi un īsās atbildes ar "was" un "were"

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Ordinal or cardinal number – Pamata vai kārtas skaitļa vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Simple Present and Past – Tagadne un pagātne, aizpildīšanas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Pronunciation of "-ed" – Galotnes "-ed" izruna

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Dictation. Ordinal numbers – Diktāts, kārtas skaitļa vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Affirmative Sentences – Apgalvojuma teikumu veidošana

Grūtības pakāpe: augsta

4
13. Word order in the sentence – Vārdu kārtība teikumā

Grūtības pakāpe: augsta

4
14. Questions and answers – Jautājumi un atbildes par tabulu

Grūtības pakāpe: augsta

4
15. Writing missing sentences – Vienkāršās pagātnes trūkstošās formas

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Matching letters. Ordinal numbers – Burtu savienojumi. Kārtas skaitļa vārdi

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

Materiāli skolotājiem