Read and learn about Past Simple (Regular Verbs).
Lasi un mācies par vienkāršo pagātni – regulārie darbības vārdi!
 
Watch the video.
 
Vienkāršo pagātni veido:  
Apgalvojuma teikums
 
teikuma priekšmets + darbības vārds ar galotni "-ed"
pag_tab_apgalv2.png
Nolieguma teikums
 
teikuma priekšmets + did not / didn't + darbības vārds nenoteiksmē
pag_tab_nolieg.png
 
Saīsinājumi
Pilnā forma
Saīsinājums
did not
didn't
Jautājuma teikums
 
Did + teikuma priekšmets + darbības vārds nenoteiksmē
pag_tab_jaut.png
Īsās atbildes
 
pag_tab_isasatb.png
Svarīgi!
Vienkāršo pagātni  lieto runājot par pabeigtām darbībām pagātnē.
You watched TV yesterday evening. – Tu skatījies televizoru vakar vakarā.
 
He cooked dinner last Sunday. – Viņš pagatavoja vakariņas pagājušajā Svētdienā.
 
They played football a week ago. – Viņi spēlēja futbolu pirms nedēļas.
Svarīgi!
Signālvārdi vienkāršajā pagātnē
 
yesterday vakar
2 minutes / weeks / months / etc. ago pirms divām minūtēm / nedēļām / mēnešiem
last Sunday / month / week – pagājušajā svētdienā / mēnesī / nedēļā
in August – augustā
in 2021 – 2021. gadā
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWZ6cNq6bEY