3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. BE in the Simple Past – Darbības vārda BE (būt) vienkāršā pagātne Dažādu teikumu veidošana ar darbības vārdu BE (būt) vienkāršajā pagātnē.
2. Simple Past (Regular Verbs) – Vienkāršās pagātnes (regulārie darbības vārdi) Dažādu teikumu veidošana un lietošana vienkāršajā pagātnē ar regulārajiem darbības vārdiem.
3. Spelling Rules for Regular Verbs – Pareizrakstība regulārajiem darbības vārdiem Pareizrakstības noteikumi regulārajiem darbības vārdiem vienkāršajā pagātnē, tiem pievienojot galotni "-ed".
4. Ordinal numbers – Kārtas skaitļa vārdi Vocabulary: ordinal numbers from 1 – 100. Redzot un dzirdot vārdu, ir vieglāk to atpazīt un lietot savā runā un tekstos. (V.Li.3.2.) Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Usage of "was" and "were" – "was" un "were" lietojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing "was" or "were" in the past. Raksta vienkāršus teikumus, izmantojot apgūto teikumu struktūru paraugus. (VS.6.3.1.8.) Rakstot ievēro gramatikas likumus.
2. Correct or incorrect spelling the verbs with -ED – Vārdu pareizrakstība ar galotni "-ed" 1. izziņas līmenis zema 2 p. Tick if the sentence is correct or incorrect. Skolēna nozīmīgas darbības mācību satura apguvei: veido regulāras darbības vārdu pagātnes formas.
3. Signal Words in the Simple Past – Signālvārdi vienkāršajā pagātnē 1. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing the correct signal word. Skolēna nozīmīgas darbības mācību satura apguvei: raksta par pagatnes notikumiem.
4. Spelling of the ordinal numbers – Kārtas skaitļu vārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Spelling of the ordinal numbers, choosing the correct variant. Uzlabo pareizrakstību savā tekstā. (VS.6.3.1.9.)
5. Listening. Ordinal numbers – Klausīšanās, kārtas skaitļa vārdi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Listen and choose the number. Skolēna nozīmīgas darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus.
6. Short answers about chart – Īsās atbildes par tabulu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Questions and answer about the chart. Lasa un saprot vienkāršus teikumus. Prot atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem.
7. Questions and short answers with "was" and "were" – Jautājumi un īsās atbildes ar "was" un "were" 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Ask the questions about past using "was" or "were" and answer them. Prot uzdot un atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem.
8. Ordinal or cardinal number – Pamata vai kārtas skaitļa vārdi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Listen and choose the number. Klausoties atpazīst pamata un kārtas skaitļa vārdu.
9. Simple Present and Past – Tagadne un pagātne, aizpildīšanas uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Rewrite given sentences in the past (regular verbs). Skolēna nozīmīgas darbības mācību satura apguvei: veido regulāras darbības vārdu pagātnes formas.
10. Pronunciation of "-ed" – Galotnes "-ed" izruna 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Choosing correct pronunciation for ending "-ed". Skolēna nozīmīgas darbības mācību satura apguvei: saskata sakarības darbības vārda pagātnes formas izrunā.
11. Dictation. Ordinal numbers – Diktāts, kārtas skaitļa vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Writing the number in words. Skolēna nozīmīgas darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, zina to pareizrakstību.
12. Formating of affirmative sentences – Apgalvojuma teikumi veidošana 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Write the verb in the Past Simple. Skolēna nozīmīgas darbības mācību satura apguvei: veido regulāras darbības vārdu pagātnes formas.
13. Word order in the sentence – Vārdu kārtība teikumā 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Write the words in correct order to make the sentences with "was" or "were". Raksta vienkāršus teikumus, izmantojot apgūsto teikumu struktūru paraugus. (VS.6.3.1.8.) Rakstot ievēro gramatikas likumus.
14. Questions and answers about chart – Jautājumi un atbildes par tabulu 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Answers about past actions. Skolēna nozīmīgas darbības mācību satura apguvei: veido regulāras darbības vārdu pagātnes formas.
15. Writing omitted sentences – Vienkāršās pagātnes trūkstošo formu rakstīšana 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Write the missing form of Past Simple for regular verbs – affirmative, negative or question.
16. Matching letters. Ordinal numbers – Burtu savienojumi. Kārtas skaitļa vārdi 3. izziņas līmenis augsta 5 p. From given letters making the word. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Words from grade 3. Numbers 1-100 – 3. klases atkārtojums. Skaitļi 1-100 Citi zema 6 p. Uzdevums 3.klases vārda krājuma atkārtošanai. Pie attēla pievelk vārdu.
2. Ordinal numbers. Reading – Kārtas skaitļa vārdi. Lasīšana Citi zema 2 p. Match the ordinal number with its spelling. Skolēna nozīmīgas darbības mācību satura apguvei: zina zināmu vārdu pareizrakstību.
3. Past forms of regular verbs – Regulāro darbības vārdu pagātnes veidošana Citi vidēja 4 p. Write "-ed" to make regular verbs in the past. Skolēna nozīmīgas darbības mācību satura apguvei: veido regulāras darbības vārdu pagātnes formas.
4. Spelling. Past Simple sentences – Vienkāršās pagātnes teikumu pareizrakstība Citi vidēja 2 p. Read the sentences and choose the correct form of the verb. Skolēna nozīmīgas darbības mācību satura apguvei: veido regulāras darbības vārdu pagātnes formas.
5. Affirmative and negative sentences – Apgalvojuma un nolieguma teikumi Citi augsta 2 p. Rewrite the sentence positive or negative. Skolēna nozīmīgas darbības mācību satura apguvei: veido regulāras darbības vārdu pagātnes formas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ordinal numbers – Kārtas skaitļa vārdi 00:20:00 vidēja 17 p. Vocabulary – ordinal numbers: know the words and their translation, their spelling, can understand the heard word.
2. Simple Past (regelar verbs) – Vienkāršā pagātne (regulārie darbības vārdi) 00:20:00 vidēja 16 p. Grammar – know how to make the Simple Past form or regular verbs, when it can be used; know how to use "was" and "were".

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Past Simple and Ordinal Numbers I – Vienkāršā pagatne un kārtas skaitļa vārdi I 00:40:00 vidēja 20 p. Grammar – know how to make the Simple Past form or regular verbs, when it can be used; know how to use "was" and "were". Vocabulary – ordinal numbers: know the words and their translation, their spelling, can understand the heard word.
2. Past Simple and Ordinal Numbers II – Vienkāršā pagatne un kārtas skaitļa vārdi II 00:40:00 augsta 31 p. Grammar – know how to make the Simple Past form or regular verbs, when it can be used; know how to use "was" and "were". Vocabulary – ordinal numbers: know the words and their translation, their spelling, can understand the heard word.