Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Parts of the Road – Ceļa daļas Different kind of the roads and parts of them: junction, motorway, pavement (sidewalk), (pedestrian) crossing, road, roundabout, street, road sign/ traffic sign, traffic light, streetlamp/ streetlight, cash machine (automated teller machine, ATM), building, accident, fire hydrant, traffic.
2. Vehicles I – Transporta līdzekļi I Vehicles: vehicle, car, van, pickup, lorry (truck), cab (taxi), ambulance, fire engine, police car, tractor, public transport, bus, coach, double-decker.
3. Vehicles II – Transporta līdzekļi II Vehicles: minibus, school bus, trolleybus, train, tram, underground (subway), aeroplane / plane, helicopter, hot-air balloon, bicycle / bike, motorbike, motor scooter, electric scooter, carriage.
4. Verbs and Prepositions – Darbības vārdi un prievārdi Different verbs, phrasel verbs and preposittions to talk about travelling by vehicles: take a bus, go by bus, travel by bus, catch the bus, miss the bus, ride, drive, get on/onto a bus, get in/into the car, get off the bus, get out of the car.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Word in the picture. On the street – Vārds attēlā. Uz ielas 1. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing the correct word for the picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Listening, dragging pictures. Vehicles I – Klausīšanās, attēlu ievilkšana. Transportlīdzekļi I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Listening to the word and dragging the correct picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
3. Listening and choosing. Verbs – Klausīšanās, izvēle. Darbības vārdi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Listening to the word and choosing writen one. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. How many words. Vehicles – Cik vārdu. Transportlīdzekļi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Reading the list of words and counting the names of vehicles. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Listening and choosing translation. Verbs – Klausīšanās, tulkojuma izvēle. Darbības vārdi 1. izziņas līmenis zema 3 p. Listening to the word choosing its translation. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus dzirdētus vārdus arī to rakstveida formā.
6. Dragging the correct translation. On the street –Tulkojuma ievilkšana. Uz ielas 1. izziņas līmenis zema 3 p. Reading the word and dragging the correct translation. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Picture and listening. On the street – Attēls un klausīšanās. Uz ceļa 1. izziņas līmenis zema 2 p. Looking at the picture and choosing the correct heard word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
8. Listening and dragging picture. Vehicles II – Klausīšanās un attēla pievikšana. Transportlīdzekļi II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Listening the word and dragging the picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
9. Word under the picture. On the street – Attēls ar vārdu. Uz ielas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Under each picture write the word from the list. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
10. Pronunciation. On the street – Izruna. Uz ielas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Reading the pronunciation and choosing the correct word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
11. Game Snake. Vehicles – Paslēptie vārdi. Transporta līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Finding the words (vehicles) in the line of letters. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Wordsearch. On the street – Burtu juceklis. Uz ielas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Searching the words in the wordseach puzzle. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
13. Mixed letters. Vehicles – Jaukti burti. Satiksmes līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. From given letters making the word. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
14. Matching and writing. Vehicles – Savienošana un rakstīšana. Transporta līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Writing the word and matching with picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
15. Listening and writing. Verbs – Klausīšanās un rakstīšana. Darbības vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Listen to the word and copying it. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
16. Dictation. On the street – Diktāts. Uz ielas 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Listening and writing the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus; atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
17. Correcting mistakes. On the street – Kļūdu labojums. Uz ielas 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Choosing the incorrect written word and rewriting it in correct way. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
18. Reading. What I am? – Lasīšana. Kas es esmu? 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Reading the text and choosing which this text is about. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
19. Alphabetical order with pictures. Vehicles – Attēli alfabētiskā secībā. Transportlīdzekļi 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Putting the pictures into alphabetical order. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina zināmus vienkāršus vārdus.
20. Matching the beginning and end. Verbs – Sākuma un beigi savienošana. Darbības vārds 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Compleating the phrase from given words. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
21. Spelling. On the street – Izruna pa burtiem. Uz ielas 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Listening to the spelling and choosing the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; pazīst izrunātos burtus.
22. Listening. Ways to get to school – Klausīšanās. Veidi ka nokļūt skolā 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Listening the text and choosing the correct word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; saklausa tekstā nepieciešamo informāciju.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Omitted vowels. Vehicles – Izlaistie patskaņi. Transpota līdzekļi Citi vidēja 4 p. Writing in the missing vowels to complete the words. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Translation into Latvian. On the road – Tulkojums latviski, rakstīšana. Uz ceļa Citi vidēja 4 p. Translating words into Latvian. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Letter compound. Vehicles – Burtu savienojumi. Transporta līdzekļi Citi augsta 5 p. No dotajiem burtiem veido vārdus. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Spelling. Vehicles – Burtošana. Transporta līdzekļi Citi augsta 6 p. Listening to the spelling and writing the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; pazīst izrunātos burtus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. On the street – Uz ielas 00:20:00 vidēja 19 p. Vocabulary – some comon words descibing the parts of the road, street: know the words and their translation, their spelling, can understand the heard word.
2. Vehicles – Transporta līdzekļi 00:20:00 vidēja 31 p. Vocabulary – some comon words of vehicle: know the words and their translation, their spelling, can understand the heard word.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. On the road I – Uz ceļa I 00:40:00 vidēja 29 p. Vocabulary – some comon words descibing the parts of the road, street, vehicles: know the words and their translation, their spelling, can understand the heard word.
2. On the road II – Uz ceļa II 00:40:00 augsta 40 p. Vocabulary – some comon words descibing the parts of the road, street, vehicles: know the words and their translation, their spelling, can understand the heard word.