Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Parts of the Road – Ceļa daļas Different kind of the roads and parts of them: junction, motorway, pavement (sidewalk), (pedestrian) crossing, road, roundabout, street, road sign/ traffic sign, traffic light, streetlamp/ streetlight, cash machine (automated teller machine, ATM), building, accident, fire hydrant, traffic.
2. Vehicles I – Transporta līdzekļi I Vehicles: vehicle, car, van, pickup, lorry (truck), cab (taxi), ambulance, fire engine, police car, tractor, public transport, bus, coach, double-decker.
3. Vehicles II – Transporta līdzekļi II Vehicles: minibus, school bus, trolleybus, train, tram, underground (subway), aeroplane / plane, helicopter, hot-air balloon, bicycle / bike, motorbike, motor scooter, electric scooter, carriage.
4. Verbs and Prepositions – Darbības vārdi un prievārdi Different verbs, phrasel verbs and preposittions to talk about travelling by vehicles: take a bus, go by bus, travel by bus, catch the bus, miss the bus, ride, drive, get on/onto a bus, get in/into the car, get off the bus, get out of the car.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Word in the picture. On the street – Vārds attēlā. Uz ielas 1. izziņas līmenis zema 2p. Choosing the correct word for the picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Listening, dragging pictures. Vehicles I – Klausīšanās, attēlu ievilkšana. Transportlīdzekļi I 1. izziņas līmenis zema 2p. Listening to the word and dragging the correct picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
3. Listening and choosing. Verbs – Klausīšanās, izvēle. Darbības vārdi 1. izziņas līmenis zema 2p. Listening to the word and choosing writen one. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. How many words. Vehicles – Cik vārdu. Transportlīdzekļi 1. izziņas līmenis zema 1p. Reading the list of words and counting the names of vehicles. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Listening and choosing translation. Verbs – Klausīšanās, tulkojuma izvēle. Darbības vārdi 1. izziņas līmenis zema 3p. Listening to the word choosing its translation. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus dzirdētus vārdus arī to rakstveida formā.
6. Dragging the correct translation. On the street –Tulkojuma ievilkšana. Uz ielas 1. izziņas līmenis zema 3p. Reading the word and dragging the correct translation. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Picture and listening. On the street – Attēls un klausīšanās. Uz ceļa 1. izziņas līmenis zema 2p. Looking at the picture and choosing the correct heard word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
8. Listening and dragging picture. Vehicles II – Klausīšanās un attēla pievikšana. Transportlīdzekļi II 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Listening the word and dragging the picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
9. Word under the picture. On the street – Attēls ar vārdu. Uz ielas 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Under each picture write the word from the list. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
10. Pronunciation. On the street – Izruna. Uz ielas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Reading the pronunciation and choosing the correct word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
11. Game Snake. Vehicles – Paslēptie vārdi. Transporta līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Finding the words (vehicles) in the line of letters. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Wordsearch. On the street – Burtu juceklis. Uz ielas 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Searching the words in the wordseach puzzle. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
13. Mixed letters. Vehicles – Jaukti burti. Satiksmes līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. From given letters making the word. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
14. Matching and writing. Vehicles – Savienošana un rakstīšana. Transporta līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Writing the word and matching with picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
15. Listening and writing. Verbs – Klausīšanās un rakstīšana. Darbības vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Listen to the word and copying it. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
16. Dictation. On the street – Diktāts. Uz ielas 3. izziņas līmenis augsta 4p. Listening and writing the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus; atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
17. Correcting mistakes. On the street – Kļūdu labojums. Uz ielas 2. izziņas līmenis augsta 4p. Choosing the incorrect written word and rewriting it in correct way. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
18. Reading. What I am? – Lasīšana. Kas es esmu? 3. izziņas līmenis augsta 4p. Reading the text and choosing which this text is about. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
19. Alphabetical order with pictures. Vehicles – Attēli alfabētiskā secībā. Transportlīdzekļi 3. izziņas līmenis augsta 8p. Putting the pictures into alphabetical order. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina zināmus vienkāršus vārdus.
20. Matching the beginning and end. Verbs – Sākuma un beigi savienošana. Darbības vārds 3. izziņas līmenis augsta 3p. Compleating the phrase from given words. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
21. Spelling. On the street – Izruna pa burtiem. Uz ielas 3. izziņas līmenis augsta 4p. Listening to the spelling and choosing the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; pazīst izrunātos burtus.
22. Listening. Ways to get to school – Klausīšanās. Veidi ka nokļūt skolā 3. izziņas līmenis augsta 4p. Listening the text and choosing the correct word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; saklausa tekstā nepieciešamo informāciju.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Omitted vowels. Vehicles – Izlaistie patskaņi. Transpota līdzekļi Citi vidēja 4p. Writing in the missing vowels to complete the words. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Translation into Latvian. On the road – Tulkojums latviski, rakstīšana. Uz ceļa Citi vidēja 4p. Translating words into Latvian. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Letter compound. Vehicles – Burtu savienojumi. Transporta līdzekļi Citi augsta 5p. No dotajiem burtiem veido vārdus. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Spelling. Vehicles – Burtošana. Transporta līdzekļi Citi augsta 6p. Listening to the spelling and writing the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; pazīst izrunātos burtus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. On the street – Uz ielas 00:20:00 vidēja 19p. Vocabulary – some comon words descibing the parts of the road, street: know the words and their translation, their spelling, can understand the heard word.
2. Vehicles – Transporta līdzekļi 00:20:00 vidēja 31p. Vocabulary – some comon words of vehicle: know the words and their translation, their spelling, can understand the heard word.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. On the road I – Uz ceļa I 00:40:00 vidēja 29p. Vocabulary – some comon words descibing the parts of the road, street, vehicles: know the words and their translation, their spelling, can understand the heard word.
2. On the road II – Uz ceļa II 00:40:00 augsta 40p. Vocabulary – some comon words descibing the parts of the road, street, vehicles: know the words and their translation, their spelling, can understand the heard word.