Read, listen and learn some new words.
Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!
Shutterstock_649697353_minibus_mikroautobuss.jpg
minibus — [ˈmɪn.i.bʌs] — mikroautobuss
Shutterstock_129154415_school bus_skolas autobuss.jpg
school bus — [ˈskuːl ˌbʌs] — skolas (skolēnu) autobuss
Shutterstock_443356375_trolleybus_trolejbuss.jpg
trolleybus — [ˈtrɒl.i.bʌs] — trolejbuss
Shutterstock_1557558848_train_vilciens.jpg
train — [treɪn] — vilciens
Shutterstock_1981082939_tram_tramvajs.jpg
tram — [træm] — tramvajs
Songquan Deng Shutterstock_underground_subway_metro.jpg
underground — [ˌʌn.dəˈɡraʊnd] — metro (Britu angļu valoda*)
subway — [ˈsʌb.weɪ] — metro (Amerikāņu angļu valoda*)
Shutterstock_599228792_airplane_lidmašīna.jpg
airplane — [ˈeə.rə.pleɪn] — lidmašīna
plane — [pleɪn] — lidmašīna (sarunvalodā)
Shutterstock_1559879972_helicopter_helikopters.jpg
helicopter — [ˈhel.ɪˌkɒp.tər] — helikopters
Shutterstock_1903706584_hot air balloon_gaisa balons.jpg
hot-air balloon — [hɒtˈeə bəˌluːn] — gaisa balons
Shutterstock_162521966_bicycle_velosipēds.jpg
bicycle — [ˈbaɪ.sɪ.kəl] — velosipēds

bike — [baɪk] — ritenis (sarunvalodā)
Shutterstock_290736494_motorbike_motocikls.jpg
motorbike — [ˈməʊ.tə.baɪk] — motocikls
nrqemi Shutterstock_motor scooter_motorollers.jpg
motor scooter — [ˈməʊ.tə ˌskuː.tər] — motorollers, mopēds
Shutterstock_2255763449_electric scooter_elektriskais skūteris.jpg
electric scooter — [iˈlek.trɪkˈskuː.tər] — elektriskais skūteris
Shutterstock_1444600550_carrige_kariete.jpg
carriage — [ˈkær.ɪdʒ] — kariete
Piemērs:
She jumped on her motorbike and raced off down the road. — Viņa uzlēca uz sava motocikla un aiztraucās pa ceļu.
The injured were ferried to hospital by helicopter. — Ievainotie tika nogādāti slimnīcā ar helikopteri.
***
*Britu angļu valodā runā Apvienotajā Karalistē un Eiropā
*Amerikāņu angļu valodā runā Amerikas Savienotajās valstīs
 
Atsauce:
Att. Underground / Subway - Songquan Deng / Shutterstock.com
Att. Motor scooter - nrqemi / Shutterstock.com