Read, listen and learn some new words related to the theme.
Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus, kas atbilst tēmai!
 
Shutterstock_734981761_bus stop_autobusa pietura.jpg
Svarīgi!
take a bus — iekāpt jebkurā autobusā un braukt ar to.
take the bus — iekāpt konkrētā autobusā un braukt ar to.
take a bus — [ˈteɪk.əˈbʌs] — braukt ar autobusu (paņemt)
go by bus — [ˈɡəʊ.baɪˈbʌs] — braukt/ doties ar autobusu
travel by bus — [ˈtræv.əl.baɪˈbʌs] — ceļot ar autobusu
catch the bus — [ˈkætʃ.ðəˈbʌs] — paspēt uz autobusu
miss the bus — [ˈmɪs.ðəˈbʌs] — nokavēt autobusu
ride — [raɪd] — braukt, jāt
Sēdēt vai stāvēt uz kaut kā, piemēram, motocikla, riteņa vai zirga, un pārvietoties ar to, kontrolējot tā kustības.
drive — [draɪv] — braukt
Pārvietoties pa zemi motorizētā transporta līdzeklī, īpaši kā cilvēks, kurš kontrolē transporta līdzekļa kustības.
get on a bus — [ˈɡet.ɒn .əˈbʌs] — iekāpt autobusā (vai citā sabiedriskajā transportā)

get onto the bus — [ˈɡetˈɒn.tu.ðəˈbʌs] — iekāpt autobusā (vai citā sabiedriskajā transportā)
get in the car — [ɡetˈɪn.ðəˈkɑːr] — iekāpt mašīnā (vai taksī)

get into a car — [ɡetˈɪn.tu.əˈkɑːr] — iekāpt mašīnā (vai taksī)
get off the bus — [ˈɡet.ɒf.ðəˈbʌs] — izkāpt no autobusa (vai no cita sabiedriskā transporta)
get out of the car — [.ɡetˈaʊt.ɒf.ðəˈkɑːr] ] — izkāpt no mašīnas (vai takša)
Piemērs:
I ride my electric scooter to work every weekday. — Es braucu ar savu elektrisko skūteri uz darbu katru dienu.
"Are you going by train?" "No, I'm driving." — "Vai tu brauc ar vilcienu?" "Nē, es braucu ar mašīnu."