Read, listen and learn some new words.
Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!
Shutterstock_1868784625_vehicles_transporta līdzekļi.jpg
vehicle — [ˈvɪə.kəl] — transporta līdzeklis
Shutterstock_353973683_car_mašīna.jpg
car — [kɑːr] — automašīna, mašīna
Shutterstock_35901625_van_autofurgons.jpg
van — [væn] — autofurgons
Shutterstock_1194975307_pickup_pikaps.jpg
pickup — [ˈpɪk.ʌp] — pikaps
Shutterstock_2161187227_lorry_kravas automašīna.jpg
lorry — [ˈlɒr.i] — smagā (kravas) automašīna (Britu angļu valoda*)
truck — [trʌk] — smagā (kravas) automašīna (Amerikāņu angļu valoda*)
Pajor Pawel Shutterstock_cab_taksis.jpg
cab — [kæb] — taksis (Britu angļu valoda*)
 
Shutterstock_294124151_taxi_taksis.jpg
taxi — [ˈtæk.si] — taksis (Amerikāņu angļu valoda*)
ambulance_shutterstock_1823899274.jpg
ambulance — [ˈæm.bjə.ləns] — ātrās palīdzības mašīna
Bychykhin Olexandr Shutterstock_fire engine_ugunsdzēsēju mašīna.jpg
fire engine — [ˈfaɪər ˌen.dʒɪn] — ugunsdzēsēju mašīna
Raimonds Kalva LV Shutterstock_police car_policijas mašīna.jpg
police car — [pəˈliːs ˌkɑːr] — policijas mašīna
Shutterstock_8024923_tractor_traktors.jpg
tractor — [ˈtræk.tər] — traktors
Shutterstock_1455252011_public transport_sabiedriskais transports.jpg
public transport — [ˌpʌb.lɪk ˈtræn.spɔːt] — sabiedriskais transports
Shutterstock_1020726706_bus_autobuss.jpg
bus — [bʌs] — autobuss
Shutterstock_1015854652_coach_tūristu autobuss.jpg
coach — [kəʊtʃ] — tūristu autobuss, ceļojuma autobuss
Shutterstock_11856706_double decker_divstāvu autobuss.jpg
double-decker (bus) — [ˌdʌb.əlˈdek.ər (bʌs)] — divstāvu autobuss
Piemērs:
It'll save time if we go by cab. — Ja mēs brauksim ar taksi, tas ietaupīs laiku.
The wheels of the heavy tractor furrowed the soft ground. — Smagā traktora riteņi ārdīja mīksto zemi.
***
*Britu angļu valodā runā Apvienotajā Karalistē un Eiropā
*Amerikāņu angļu valodā runā Amerikas Savienotajās valstīs
 
Atsauce:
Att. Cab - Pajor Pawel / Shutterstock.com
Att. Fire engine - Bychykhin Olexandr / Shutterstock.com
Att. Police car - Raimonds Kalva LV / Shutterstock.com