Teorija

Read, listen and learn some new words.
Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!
vehicles_pix.jpg
vehicle — [ˈvɪə.kəl] — transporta līdzeklis
car_pix.jpg
car — [kɑːr] — automašīna, mašīna
pix_van_1.jpg
van — [væn] — autofurgons
pix_pickup3.jpg
pickup — [ˈpɪk.ʌp] — pikaps
pix_lorry.jpg
lorry — [ˈlɒr.i] — smagā (kravas) automašīna (Britu angļu valoda*)
truck — [trʌk] — smagā (kravas) automašīna (Amerikāņu angļu valoda*)
cab-pix.jpg
cab — [kæb] — taksis (Britu angļu valoda*)
 
pix_taxi.jpg
taxi — [ˈtæk.si] — taksis (Amerikāņu angļu valoda*)
ambulance_shutterstock_1823899274.jpg
ambulance — [ˈæm.bjə.ləns] — ātrās palīdzības mašīna
pix_fire engine_.jpg
fire engine — [ˈfaɪər ˌen.dʒɪn] — ugunsdzēsēju mašīna
pix_police-car_.jpg
police car — [pəˈliːs ˌkɑːr] — policijas mašīna
pix_tractor.jpg
tractor — [ˈtræk.tər] — traktors
transport-w960.jpg
public transport — [ˌpʌb.lɪk ˈtræn.spɔːt] — sabiedriskais transports
bus.jpg
bus — [bʌs] — autobuss
coach.png
coach — [kəʊtʃ] — tūristu autobuss, ceļojuma autobuss
double-decker bus.jpg
double-decker (bus) — [ˌdʌb.əlˈdek.ər (bʌs)] — divstāvu autobuss
Piemērs:
It'll save time if we go by cab. — Ja mēs brauksim ar taksi, tas ietaupīs laiku.
The wheels of the heavy tractor furrowed the soft ground. — Smagā traktora riteņi ārdīja mīksto zemi.
***
*Britu angļu valodā runā Apvienotajā Karalistē un Eiropā
*Amerikāņu angļu valodā runā Amerikas Savienotajās valstīs