Read, listen and learn some new words related to the theme.
Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus, kas atbilst tēmai!
junction_shutterstock_1248950491.jpg
junction — [ˈdʒʌŋk.ʃən] — krustojums
Shutterstock_646302484_motorway_šoseja.jpg
motorway — [ˈməʊ.tə.weɪ] — šoseja, automaģistrāle, maģistrāle
pavement_shutterstock_1012305982.jpg
pavement — [ˈpeɪv.mənt] — ietve (BrE*)
sidewalk — [ˈsaɪd.wɔːk] — ietve (AmE*)
shutterstock_299150834.jpg
road — [rəʊd] — ceļš
roundabout_shutterstock_1487680757.jpg
roundabout — [ˈraʊnd.ə.baʊt] — apļveida krustojums
street_shutterstock_642134500.jpg
street — [striːt] — iela
traffic-sign-2291133_1920.jpg
road sign — [.rəʊdˈsaɪn] — ceļa zīme
traffic sign — [.træf.ɪkˈsaɪn] — ceļa zīme
traffic_light_shutterstock_1775553077.jpg
traffic light — [ˈtræf.ɪk ˌlaɪt] — luksofors
crossing_shutterstock_384286672.jpg
(pavement) crossing — [ˈkrɒs.ɪŋ] — (gājēju) pāreja (BrE*)
crosswalk — [ˈkrɒs.wɔːk] — (gājēju) pāreja (AmE*)
streetlamp_shutterstock_257285077.jpg
streetlamp — [ˈstriːt.læmp] — ielas apgaismojums
streetlight — [ˈstriːt.laɪt] — ielas apgaismojums
Zigmar Stein Shutterstock.jpg
cash machine — [ˈkæʃ məˌʃiːn] — bankomāts (BrE*)
automated teller machine (ATM) [ˌɔː.tə.meɪ.tɪd ˈtel.ə məˌʃiːn] bankomāts (AmE*)
building-5456820_1920.jpg
building — [ˈbɪl.dɪŋ] — ēka, celtne
Shutterstock_2146699365_road accident_avārija.jpg
accident — [ˈæk.sɪ.dənt] — avārija, nelaimes gadījums
fire_hydrant_shutterstock_26484661.jpg
fire hydrant — [ˈfaɪə ˌhaɪ.drənt] — ugunsdzēsības hidrants
Shutterstock_1028874577_traffic_satiksme.jpg
traffic — [ˈtræf.ɪk] — satiksme
Piemērs:
Our daughter lives just across the street from us. — Mūsu meita dzīvo tieši pāri ielai.
Take the first right at the roundabout. — Izbrauc no apļveida krustojuma pa pirmo izbrauktuvi.
***
*BrE — British English (britu angļu valoda – pārsvarā lieto Lielbritānijā un Eiropā)
*AmE — American English (amerikāņu angļu valoda – pārsvarā lieto ASV)
Atsauce:
Attēls: bankomāts, Zigmar Stein / Shutterstock.com