Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Listening and dragging picture. Vehicles II – Klausīšanās un attēla pievikšana. Transportlīdzekļi II 2 p.
2. Game Snake. Vehicles – Paslēptie vārdi. Transporta līdzekļi 6 p.
3. Matching and writing. Vehicles – Savienošana un rakstīšana. Transporta līdzekļi 8 p.
4. Alphabetical order with pictures. Vehicles – Attēli alfabētiskā secībā. Transportlīdzekļi 8 p.
5. Matching the beginning and end. Verbs – Sākuma un beigi savienošana. Darbības vārds 3 p.
6. Missing vowels. Vehicles – Izlaistie patskaņi. Transporta līdzekļi 4 p.