Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Word in the picture. On the street – Vārds attēlā. Uz ielas 2 p.
2. Dragging the correct translation. On the street –Tulkojuma ievilkšana. Uz ielas 3 p.
3. Picture and listening. On the street – Attēls un klausīšanās. Uz ceļa 2 p.
4. Word under the picture. On the street – Attēls ar vārdu. Uz ielas 4 p.
5. Dictation. On the street – Diktāts. Uz ielas 4 p.
6. Translation into Latvian. On the road – Tulkojums latviski, rakstīšana. Uz ceļa 4 p.