Teorija

Uzdevumi

1. Word in the picture – Vārds attēlā

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Listening, Dragging – Klausīšanās, attēlu ievilkšana

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Listening and choosing – Klausīšanās, izvēle

Grūtības pakāpe: zema

3
4. How many words – Cik vārdu

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Listening and choosing translation – Klausīšanās, tulkojuma izvēle

Grūtības pakāpe: zema

3
6. Dragging the correct translation –Tulkojuma ievilkšana

Grūtības pakāpe: zema

3
7. Picture and listening – Attēls un klausīšanās

Grūtības pakāpe: zema

3
8. Choosing the correct sentence – Teikumu izvēles

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Word under the picture – Attēls ar vārdu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Game Snake – Paslēptie vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Where are they? – Kur viņi atrodas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Wordsearch – Burtu juceklis

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Mixing letters – Sajaukti burti

Grūtības pakāpe: vidēja

6
14. Matching and writing – Savienošana un rakstīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

8
15. Word in the sentences – Vārdi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Dictation – Diktāts

Grūtības pakāpe: augsta

6
17. Correcting mistakes – Kļūdu labojums

Grūtības pakāpe: augsta

4
18. Reading, True / False statements – Lasīšana, Pareizi / nepareizi teikumi

Grūtības pakāpe: augsta

6
19. Alphabetical order with pictures – Attēli alfabētiskā secībā

Grūtības pakāpe: augsta

8

Testi

1. Public places I – Vietas pilsētā I

Grūtības pakāpe: zema

16
2. Public places II – Vietas pilsētā II

Grūtības pakāpe: vidēja

21

Materiāli skolotājiem