Teorija

Uzdevumi

1. Plural, spelling – Daudzskaitļa pareizrakstība

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Countable and uncountable nouns I – Saskaitāmie un nesaskaitāmie lietvārdi I

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Choose Should or Shouldn't – Izvēlies "Should" vai "shouldn't"

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Countable and uncountable nouns II – Saskaitāmie un nesaskaitāmie lietvārdi II

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Some or article A – "Some" vai artikula "A" lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Translation with "Much, Many, A lot" – Tulkojums ar "Much, Many, A lot"

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Plural, writing – Daudzskaitļa rakstīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Countable or uncountable – Saskaitāms vai nesaskaitāms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Usage "a, an, some, any" – "A, an, some, any" lietojums teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. "How much" or "How many" – Cik daudz

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Much, many, some, any and article A/AN – "Much", "many", "some", "any" un nenoteiktais artikuls

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Plural forms in the sentences – Daudzskaitlis teikumos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Singular or uncountable noun – Vienskaitlis vai nesaskaitāmais lietvārds

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Sentences with "a, an, some, any" – Teikumi ar "a, an, some, any"

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Nouns in the sentences – Lietvārdi teikumos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Reading. In the Kitchen – Lasīšana. Virtuvē

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Listening the song – Klausīšanās, dziesma

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Use of Should and Shouldn't – "Should" un "shouldn't" lietojums

Grūtības pakāpe: augsta

2
19. Writing "Much, many" in sentences – "Much, many" teikumos, rakstība

Grūtības pakāpe: augsta

4
20. Plural of nouns in the table – Daudzskaitlis, tabula

Grūtības pakāpe: augsta

5
21. Sentences with Should and Shouldn't, writitng – Teikumi ar "should" un "shouldn't", rakstīšana

Grūtības pakāpe: augsta

4
22. Reading, understanding – Lasīšana. Teksta izpratne

Grūtības pakāpe: augsta

2
23. Word order in the sentence – Vārdu kārtība teikumā

Grūtības pakāpe: augsta

8

Testi

1. Healthy and unhealthy food, advice I

Grūtības pakāpe: zema

15
2. Healthy and unhealthy food, advice II

Grūtības pakāpe: vidēja

17

Materiāli skolotājiem