Read and learn about "should" and "shouldn't".
Lasi un mācies par "should" un "shouldn't" lietojumu!
 
Watch the video.
Noskaties video!
 
 
Read and listen to the dialogue.
Lasi un klausies dialogu!
 
Shutterstock_1646346169_couple talking_pāris runā.jpg
Piemērs:
Man: I feel tired all the time.
Es jūtos noguris visu laiku.
 
Woman: You should have a holiday.
Tev vajadzētu paņemt brīvdienas.
 
You shouldn't work so hard.
Tev nevajadzētu strādāt tik smagi.
Lietošana
Mēs lietojam should vai shouldn't sniedzot kādam padomu, ko vajadzētu vai nevajadzētu darīt.
You should eat more vegetables. — Tev vajadzētu ēst vairāk dārzeņu
You shouldn't eat so much junk food. — Tev nevajadzētu ēst tik daudz neveselīgu pārtiku.
Veidošana
Svarīgi!
Darbības vārds aiz should vai shouldn't nemainās!
Apgalvojuma teikums
tab should apgalv2.png
 
Nolieguma teikums
tab shouldnt.png
 
Jautājuma teikums
tab should jaut.png
 
Lai runātu par veselīgu dzīves veidu, var noderēt izteicieni:
healthy food — [ˈhel.θiˌfuːd] — veselīga pārtika
 
junk food — [ˈdʒʌŋk ˌfuːd] — neveselīga pārtika
 
fast food — [ˌfɑːst ˈfuːd] — ātrās uzkodas
 
fizzy drinks — [ˈfɪz.i.drɪŋks] — dzirkstošie dzērieni
Atsauce:
www.youtube.com, let's learn together, SHOULD SHOULDN'T