Read and learn about "much, many, a lot of".
Izlasi un mācies par "much, many, a lot of"!
 
  
MUCH un MANY nozīmē "daudz" un tos parasti lieto nolieguma un jautājuma teikumos un izteicienos ar TOO, SO (pārāk, tik).
MUCH
Much — lieto ar nesaskaitāmiem lietvārdiem.
shutterstock_203283655.jpg
 
How much money has he got? — Cik daudz naudas viņam ir?
There's too much money. — Šeit ir pārāk daudz naudas.
 
shutterstock_521138947.jpg
 
She hasn't got much money. — Viņai nav daudz naudas.
 
MANY
Many — lieto ar saskaitāmiem lietvārdiem daudzskaitlī.
shutterstock_1622680732.jpg

How many tomatoes are there? — Cik daudz tomātu šeit ir?
There are so many tomatoes. — Šeit ir tik daudz tomātu!
 
shutterstock_2081513263.jpg
 
There aren't many tomatoes. — Šeit nav daudz tomātu.
Svarīgi!
How much (cik daudz) lieto, jautājot par nesaskaitāmiem lietvārdiem, un How many (cik daudz) lieto, jautājot par saskaitāmiem lietvārdiem.
A LOT OF
a lot of — lieto tikai apgalvojuma teikumos gan ar saskaitāmiem, gan ar nesaskaitāmiem lietvārdiem.
Shutterstock_562736506_bananas_banāni.jpg
I've got a lot of bananas. — Man ir daudz banānu.
 
Shutterstock_784965121_cheese_siers.jpg
I've got a lot of cheese. — Man ir daudz siera.