Teorija

Uzdevumi

1. Word in the picture. Junk food and sweets – Atpazīt attēlu. Neveselīga pārtika

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Listening, dragging. Containers and quantities – Klausīšanās, ievilkšana. Iepakojums

Grūtības pakāpe: zema

2
3. How many words. Junk food and sweets – Cik vārdu. Neveselīgs ēdiens and saldumi

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Matching translation. Drinks and meals – Tulkojuma savienošana. Dzērieni un ēdienreizes

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Translation, Latvian. Containers and quantities – Tulkojums latviski. Iepakojums

Grūtības pakāpe: zema

3
6. Word under the picture. Containers and Quantities – Vārds zem attēla. Iepakojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Listening and writing. Drinks and meals – Klausīšanās un rakstīšana. Dzērieni, ēdienreizes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Listening, dragging. Junk food, sweets – Klausīšanās, ievilkšana. Neveselīga pārtika, saldumi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
9. Hidden words. Drinks and meals – Paslēptie vārdi. Dzērieni un ēdienreizes

Grūtības pakāpe: vidēja

6
10. Making the words, matching. Containers and quantities – Vārdu veidošana, savienošana. Iepakojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Spelling. Junk food and sweets – Pareizrakstība. Neveselīga pārtika un saldumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Mixed letters. Drinks and meals – Sajaukti burti. Dzērieni un ēdienreizes

Grūtības pakāpe: vidēja

6
13. Words with missing vowels. Containers and quantities – Vārdi ar izlaistiem patskaņiem. Iepakojums

Grūtības pakāpe: vidēja

6
14. Matching letters. Junk food and sweets – Burtu savienojumi. Neveselīga pārtika un saldumi

Grūtības pakāpe: augsta

5
15. Wordsearch. Containers and quantities – Burtu juceklis. Iepakojums

Grūtības pakāpe: augsta

8
16. Ending the words. Drinks and meals – Vārdu pabeigšana. Dzērieni un ēdienreizes

Grūtības pakāpe: augsta

6
17. Dictation. Junk food and sweets – Diktāts. Neveselīga pārtika un saldumi

Grūtības pakāpe: augsta

6
18. Correcting mistakes. Drinks and meals – Kļūdu labošana. Dzērieni un ēdienreizes

Grūtības pakāpe: augsta

6
19. Healthy food. Sentences – Veselīgs ēdiens. Teikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
20. Word and its transcription. Junk food and sweets – Vārds un tā izruna. Neveselīga pārtika un saldumi

Grūtības pakāpe: augsta

4
21. Alphabetical order with pictures, Containers and quantities – Attēli alfabētiskā secībā

Grūtības pakāpe: augsta

8
22. Word grouping – Vārdu grupēšana

Grūtības pakāpe: augsta

8

Testi

Materiāli skolotājiem