Teorija

Uzdevumi

1. Word in the picture – Atpazītsi attēlu

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Listening, dragging the picture – Klausīšanās, attēlu ievilkšana

Grūtības pakāpe: zema

2
3. How many words – Cik vārdu

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Matching, translation – Savienošana, tulkojums

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Word under the picture I – Vārds zem attēla I

Grūtības pakāpe: vidēja

6
6. Listening and writing – Klausīšanās un rakstīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Listening and translating. Dragging – Klausīšanās un tulkošana. Ievilkšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
8. Hidden words – Paslēptie vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
9. Making the words, matching – Vārdu veidošana, savienošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Spelling – Pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Mixed letters – Sajaukti burti

Grūtības pakāpe: vidēja

6
12. Words with missing vowels – Vārdi ar izlaistiem patskaņiem

Grūtības pakāpe: vidēja

6
13. Matching letters – Burtu savienojumi

Grūtības pakāpe: augsta

7
14. Wordsearch – Burtu juceklis

Grūtības pakāpe: augsta

8
15. Ending the words – Vārdu pabeigšana

Grūtības pakāpe: augsta

6
16. Dictation – Diktāts

Grūtības pakāpe: augsta

6
17. Correcting mistakes – Kļūdu labošana

Grūtības pakāpe: augsta

6
18. Word and its transcription – Vārds un tā izruna

Grūtības pakāpe: augsta

4
19. Alphabetical order with pictures – Attēli alfabētiskā secībā

Grūtības pakāpe: augsta

8

Testi

1. Fruit, Vegetables and Food I

Grūtības pakāpe: zema

12

Materiāli skolotājiem