Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. For Teachers Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vegetables – Dārzeņi Vocabulary – beans, beet, bell pepper, broccoli, cabbage, carrot, cucumber, onion, peas, potato, tomato, vegetables.
2. Fruit – Augļi Vocabulary – apple, banana, cherry, coconut, fruit, grapes, lemon, orange, peach, pear, pineapple, plum, strawberry, watermelon.
3. Food and Product I – Ēdiens un produkti I Vocabulary – bread, butter, cereal, cheese, egg, olive oil, omelette, pasta, porridge, rice, salad, sandwich, soup, spaghetti, toast, yoghurt.
4. Food and Product II – Ēdiens un produkti II Vocabulary – chicken, fish, flour, meat, mushroom, pepper, salt, sausage, sugar.
5. Useful things – Noderīgo lietu stūrītis Games and videos to consolidate the vocabulary.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Word in the picture – Atpazītsi attēlu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing the correct word for the picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Listening, dragging the picture – Klausīšanās, attēlu ievilkšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Listening to the word and dragging the correct picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
3. How many words – Cik vārdu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Reading the list of words and counting the names of food items or products. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Matching, translation – Savienošana, tulkojums 1. izziņas līmenis zema 4 p. Matching the word with its translation. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Word under the picture I – Vārds zem attēla I 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Copy the word under the picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Listening and writing – Klausīšanās un rakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Listen to the word and copyint it. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
7. Listening and translating. Dragging – Klausīšanās un tulkošana. Ievilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Listening to the word and dragging its translation. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
8. Hidden words – Paslēptie vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Searching the words in the line of letters. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
9. Making the words, matching – Vārdu veidošana, savienošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the first part of the words and matching with the second part of the words. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
10. Spelling – Pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the Latvian word and choosing its translation with correct spelling. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
11. Mixed letters – Sajaukti burti 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. From given letters making the word. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Words with missing vowels – Vārdi ar izlaistiem patskaņiem 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Writing in the missing vowels to make the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
13. Matching letters – Burtu savienojumi 2. izziņas līmenis augsta 7 p. From given letters making the words. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
14. Wordsearch – Burtu juceklis 2. izziņas līmenis augsta 8 p. Finding the words in the wordsearch puzzle. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju (uzrakstus). (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
15. Ending the words – Vārdu pabeigšana 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Ending the word under the picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
16. Dictation – Diktāts 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Listening and writing the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
17. Correcting mistakes – Kļūdu labošana 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Choosing the incorrect written word and rewriting it in correct way. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: pārbauda savā/klasesbiedra tekstā pareizrakstību un drukas kļūdas, izlabo tās.
18. Word and its transcription – Vārds un tā izruna 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Reading the word and choosing its transcription. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
19. Alphabetical order with pictures – Attēli alfabētiskā secībā 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Putting the pictures into alphabetical order. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina zināmus vienkāršus vārdus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Words from grade 1. Food – 1. klases atkārtojums. Ēdiens Citi zema 16 p. Uzdevums 1.klases vārda krājuma atkārtošanai. Pie attēla pievelk vārdu.
2. Translation, Latvian – Tulkojums latviski Citi zema 3 p. Reading the word and choosing the translation. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Word under the picture II – Vārds zem attēla II Citi vidēja 6 p. Copy the word under the picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Omitted letters – Izlaisti burti Citi augsta 6 p. Rewrite the words with missing letters. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Transcription and word – Izruna un vārds Citi augsta 6 p. Reading the transcription and choosing the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fruit, Vegetables and Food I 00:15:00 zema 12 p. Vocabulary – fruit, vegetables, other products and food: know the words and their translation, their spelling, can understand the listened word.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fruit, Vegetables and Food II 00:20:00 vidēja 33 p. Vocabulary – fruit, vegetables, other products and food: know the words and their translation, their spelling, can understand the listened word.
2. Fruit, Vegetables and Food III 00:30:00 vidēja 59 p. Vocabulary – fruit, vegetables, other products and food: know the words and their translation, their spelling, can understand the listened word.
3. Fruit, Vegetables and Food IV 00:30:00 vidēja 51 p. Vocabulary – fruit, vegetables, other products and food: know the words and their translation, their spelling, can understand the listened word.