Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

12p.
1. Word in the picture – Atpazītsi attēlu 2p.
2. Listening, Dragging – Klausīšanās, attēlu ievilkšana 2p.
3. Matching, translation – Lasīšana, savienošana 4p.
4. How many words – Cik vārdu 1p.
5. Translation, Latvian – Tulkojums latviski 3p.