Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. For Teachers Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Junk Food – Neveselīgs ēdiens Vocabulary – pizza, crisps (chips), chips (French fries), popcorn, hot dog, burger.
2. Sweets – Saldumi Vocabulary – biscuits (cookies), bun, cake, chocolate, chocolates, cupcake, doughnut (donut), honey, ice cream, jam, jelly, sweets (candies).
3. Drinks and Meals – Dzērieni un ēdieni Vocabulary – drinks: coffee, Coke, juice, lemonade, milk, tea, water; meals: breakfast, lunch, dinner, supper, snacks.
4. Containers – Iepakojums Vocabulary – bag, bowl, bottle, box, carton, cup, jar, mug, glass.
5. Containers and Quantities – Iepakojums un kvantitātes vārdi Vocabulary – can, jug, bar, loaf, slice, piece, kilo (kilogram).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Word in the picture. Junk food and sweets – Atpazīt attēlu. Neveselīga pārtika 1. izziņas līmenis zema 2p. Choosing the correct word for the picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Listening, dragging. Containers and quantities – Klausīšanās, ievilkšana. Iepakojums 1. izziņas līmenis zema 2p. Listening to the word and dragging the correct picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
3. How many words. Junk food and sweets – Cik vārdu. Neveselīgs ēdiens and saldumi 1. izziņas līmenis zema 1p. Reading the list of words and counting the names of food which mean junk food or sweets. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Matching translation. Drinks and meals – Tulkojuma savienošana. Dzērieni un ēdienreizes 1. izziņas līmenis zema 4p. Matching the word with its translation. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Translation, Latvian. Containers and quantities – Tulkojums latviski. Iepakojums 1. izziņas līmenis zema 3p. Reading the word and choosing the translation. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Word under the picture. Containers and Quantities – Vārds zem attēla. Iepakojums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Copy the word under the picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Listening and writing. Drinks and meals – Klausīšanās un rakstīšana. Dzērieni, ēdienreizes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Listen to the word and copying it. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
8. Listening, dragging. Junk food, sweets – Klausīšanās, ievilkšana. Neveselīga pārtika, saldumi 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Listening to the word and dragging its translation. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
9. Hidden words. Drinks and meals – Paslēptie vārdi. Dzērieni un ēdienreizes 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Searching the words in the line of letters. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
10. Making the words, matching. Containers and quantities – Vārdu veidošana, savienošana. Iepakojums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Reading the first part of the words and matching with the second part of the words. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
11. Spelling. Junk food and sweets – Pareizrakstība. Neveselīga pārtika un saldumi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Reading the Latvian word and choosing its translation with correct spelling. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Mixed letters. Drinks and meals – Sajaukti burti. Dzērieni un ēdienreizes 2. izziņas līmenis vidēja 6p. From given letters making the word. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
13. Words with missing vowels. Containers and quantities – Vārdi ar izlaistiem patskaņiem. Iepakojums 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Writing in the missing vowels to make the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
14. Matching letters. Junk food and sweets – Burtu savienojumi. Neveselīga pārtika un saldumi 2. izziņas līmenis augsta 5p. From given letters making the words. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
15. Wordsearch. Containers and quantities – Burtu juceklis. Iepakojums 2. izziņas līmenis augsta 8p. Finding the words in the wordsearch puzzle. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju (uzrakstus). (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
16. Ending the words. Drinks and meals – Vārdu pabeigšana. Dzērieni un ēdienreizes 3. izziņas līmenis augsta 6p. Ending the word under the picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
17. Dictation. Junk food and sweets – Diktāts. Neveselīga pārtika un saldumi 3. izziņas līmenis augsta 6p. Listening and writing the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
18. Correcting mistakes. Drinks and meals – Kļūdu labošana. Dzērieni un ēdienreizes 3. izziņas līmenis augsta 6p. Choosing the incorrect written word and rewriting it in correct way. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: pārbauda savā/klasesbiedra tekstā pareizrakstību un drukas kļūdas, izlabo tās.
19. Healthy food. Sentences – Veselīgs ēdiens. Teikumi 3. izziņas līmenis vidēja 6p. Reading the sentences and choosing the correct word. Klausās vai lasa vienkāršus tekstus. (VS.6.2.1.2.)
20. Word and its transcription. Junk food and sweets – Vārds un tā izruna. Neveselīga pārtika un saldumi 3. izziņas līmenis augsta 4p. Reading the word and choosing its transcription. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
21. Alphabetical order with pictures, Containers and quantities – Attēli alfabētiskā secībā 3. izziņas līmenis augsta 8p. Putting the pictures into alphabetical order. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina zināmus vienkāršus vārdus.
22. Word grouping – Vārdu grupēšana 3. izziņas līmenis augsta 8p. Grouping the words. Sagrupē vārdus pa tematiem. (VS.3.2.1.6.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Containers and quantities with food – Produktu iepakojums Citi vidēja 4p. Matching the containers or quantities with products. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Word under the picture. Junk food and sweets – Vārds zem attēla. Neveselīga pārtika un saldumi Citi vidēja 6p. Copy the word under the picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Omitted letters. Drinks and meals – Izlaisti burti. Dzērieni un ēdienreizes Citi augsta 6p. Rewrite the words with missing letters. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Transcription and word. Drinks and meals – Izruna un vārds. Dzērieni un ēdieni Citi augsta 6p. Reading the transcription and choosing the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Junk food, meals, containers and quantities I – Neveselīga partika, ēdienreizes, iepakojums I 00:20:00 zema 16p. Vocabulary – junk food, meals, drinks, containers and quantities: know the words and their translation, their spelling, can understand the listened word.
2. Junk food, meals, containers and quantities II – Neveselīga partika, ēdienreizes, iepakojums II 00:20:00 vidēja 28p. Vocabulary – junk food, meals, drinks, containers and quantities: know the words and their translation, their spelling, can understand the listened word.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Junk food, meals, containers and quantities III – Neveselīga partika, ēdienreizes, iepakojums III 00:40:00 vidēja 55p. Vocabulary – junk food, meals, drinks, containers and quantities: know the words and their translation, their spelling, can understand the listened word.
2. Junk food, meals, containers and quantities IV – Neveselīga partika, ēdienreizes, iepakojums IV 00:40:00 augsta 59p. Vocabulary – junk food, meals, drinks, containers and quantities: know the words and their translation, their spelling, can understand the listened word.