3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. For Teachers Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Junk Food – Neveselīgs ēdiens Vocabulary – pizza, crisps (chips), chips (French fries), popcorn, hot dog, burger.
2. Sweets – Saldumi Vocabulary – biscuits (cookies), bun, cake, chocolate, chocolates, cupcake, doughnut (donut), honey, ice cream, jam, jelly, sweets (candies).
3. Drinks and Meals – Dzērieni un ēdieni Vocabulary – drinks: coffee, Coke, juice, lemonade, milk, tea, water; meals: breakfast, lunch, dinner, supper, snacks.
4. Containers – Iepakojums Vocabulary – bag, bowl, bottle, box, carton, cup, jar, mug, glass.
5. Containers and Quantities – Iepakojums un kvantitātes vārdi Vocabulary – can, jug, bar, loaf, slice, piece, kilo (kilogram).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Word in the picture. Junk food and sweets – Atpazīt attēlu. Neveselīga pārtika 1. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing the correct word for the picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Listening, dragging. Containers and quantities – Klausīšanās, ievilkšana. Iepakojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Listening to the word and dragging the correct picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
3. How many words. Junk food and sweets – Cik vārdu. Neveselīgs ēdiens and saldumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Reading the list of words and counting the names of food which mean junk food or sweets. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Matching translation. Drinks and meals – Tulkojuma savienošana. Dzērieni un ēdienreizes 1. izziņas līmenis zema 4 p. Matching the word with its translation. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Translation, Latvian. Containers and quantities – Tulkojums latviski. Iepakojums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Reading the word and choosing the translation. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Word under the picture. Containers and Quantities – Vārds zem attēla. Iepakojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Copy the word under the picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Listening and writing. Drinks and meals – Klausīšanās un rakstīšana. Dzērieni, ēdienreizes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Listen to the word and copying it. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
8. Listening, dragging. Junk food, sweets – Klausīšanās, ievilkšana. Neveselīga pārtika, saldumi 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Listening to the word and dragging its translation. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
9. Hidden words. Drinks and meals – Paslēptie vārdi. Dzērieni un ēdienreizes 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Searching the words in the line of letters. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
10. Making the words, matching. Containers and quantities – Vārdu veidošana, savienošana. Iepakojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the first part of the words and matching with the second part of the words. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
11. Spelling. Junk food and sweets – Pareizrakstība. Neveselīga pārtika un saldumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the Latvian word and choosing its translation with correct spelling. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Mixed letters. Drinks and meals – Sajaukti burti. Dzērieni un ēdienreizes 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. From given letters making the word. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
13. Words with missing vowels. Containers and quantities – Vārdi ar izlaistiem patskaņiem. Iepakojums 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Writing in the missing vowels to make the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
14. Matching letters. Junk food and sweets – Burtu savienojumi. Neveselīga pārtika un saldumi 2. izziņas līmenis augsta 5 p. From given letters making the words. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
15. Wordsearch. Containers and quantities – Burtu juceklis. Iepakojums 2. izziņas līmenis augsta 8 p. Finding the words in the wordsearch puzzle. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju (uzrakstus). (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
16. Ending the words. Drinks and meals – Vārdu pabeigšana. Dzērieni un ēdienreizes 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Ending the word under the picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
17. Dictation. Junk food and sweets – Diktāts. Neveselīga pārtika un saldumi 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Listening and writing the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
18. Correcting mistakes. Drinks and meals – Kļūdu labošana. Dzērieni un ēdienreizes 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Choosing the incorrect written word and rewriting it in correct way. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: pārbauda savā/klasesbiedra tekstā pareizrakstību un drukas kļūdas, izlabo tās.
19. Healthy food. Sentences – Veselīgs ēdiens. Teikumi 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Reading the sentences and choosing the correct word. Klausās vai lasa vienkāršus tekstus. (VS.6.2.1.2.)
20. Word and its transcription. Junk food and sweets – Vārds un tā izruna. Neveselīga pārtika un saldumi 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Reading the word and choosing its transcription. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
21. Alphabetical order with pictures, Containers and quantities – Attēli alfabētiskā secībā 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Putting the pictures into alphabetical order. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina zināmus vienkāršus vārdus.
22. Word grouping – Vārdu grupēšana 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Grouping the words. Sagrupē vārdus pa tematiem. (VS.3.2.1.6.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Containers and quantities with food – Produktu iepakojums Citi vidēja 4 p. Matching the containers or quantities with products. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Word under the picture. Junk food and sweets – Vārds zem attēla. Neveselīga pārtika un saldumi Citi vidēja 6 p. Copy the word under the picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Omitted letters. Drinks and meals – Izlaisti burti. Dzērieni un ēdienreizes Citi augsta 6 p. Rewrite the words with missing letters. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Transcription and word. Drinks and meals – Izruna un vārds. Dzērieni un ēdieni Citi augsta 6 p. Reading the transcription and choosing the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Junk food, meals, containers and quantities I – Neveselīga partika, ēdienreizes, iepakojums I 00:20:00 zema 16 p. Vocabulary – junk food, meals, drinks, containers and quantities: know the words and their translation, their spelling, can understand the listened word.
2. Junk food, meals, containers and quantities II – Neveselīga partika, ēdienreizes, iepakojums II 00:20:00 vidēja 28 p. Vocabulary – junk food, meals, drinks, containers and quantities: know the words and their translation, their spelling, can understand the listened word.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Junk food, meals, containers and quantities III – Neveselīga partika, ēdienreizes, iepakojums III 00:40:00 vidēja 55 p. Vocabulary – junk food, meals, drinks, containers and quantities: know the words and their translation, their spelling, can understand the listened word.
2. Junk food, meals, containers and quantities IV – Neveselīga partika, ēdienreizes, iepakojums IV 00:40:00 augsta 59 p. Vocabulary – junk food, meals, drinks, containers and quantities: know the words and their translation, their spelling, can understand the listened word.