Read, listen and learn the new words, repeat the known ones.
Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus! Atkārto zināmos vārdiņus!
sweets — [swiːts] — saldumi
biscuits.svg
biscuits — [ˈbɪs.kɪts] — cepumi (British English)
cookies — [ˈkʊkɪz] — cepumi (American English)
bun.svg
bun — [bʌn] — bulciņa, smalkmaizīte
cake.svg
cake — [keɪk] — kūka, torte
chocolate.svg
chocolate — [ˈtʃɒk(ə)lət] — šokolāde
chocolates box.png
chocolates — [ˈtʃɒk(ə)ləts] — šokolādes konfektes
Cupcake.svg
cupcake — [ˈkʌp.keɪk] — kēksiņš
donut.png
doughnut — [ˈdəʊ.nʌt] — virtulis (British English)
donut — [ˈdəʊ.nʌt] — virtulis (American English)
honey.svg
honey — [ˈhʌni] — medus
ice cream.svg
ice cream — [aɪs ˈkriːm] — saldējums
jam.svg
jam — [dʒæm] — džems, ievārījums
jelly.svg
jelly — [ˈdʒel.i] — želeja
sweets.svg
sweets — [swiːts] — konfektes (British English)

candies — [ˈkæn.di:z] — konfektes (American English)
Piemērs:
This chocolate cake is really yummy. — Šī šokolādes torte tiešām ir ļoti garšīga.
Do you like biscuits? — Vai tev garšo cepumi?