Watch the video, read, listen and learn some new words.
Skaties video, lasi, klausies un mācies jaunos vārdiņus!
  
 
town2_shutterstock_523401721.jpg
town — [taʊn] — pilsēta, mazpilsēta
hospital_Nils Versemann Shutterstock.jpg
hospital — [ˈhɒs.pɪ.təl] — slimnīca
Shutterstock_339105116_bank_banka.jpg
bank — [bæŋk] — banka
Sergio Delle Vedove Shutterstock_post office Riga_pasts Rīgā.jpg
post office — [ˈpəʊst ˌɒf.ɪs] — pasts
bh-2 Shutterstock_fire station_ugunsdzēsēju depo.jpg
fire station — [ˈfaɪə ˌsteɪ.ʃən] — ugunsdzēsēju depo
school_shutterstock_1101448760.jpg
school — [skuːl] — skola
library_shutterstock_489791773.jpg
library — [ˈlaɪ.brər.i] — bibliotēka
Shutterstock_432834607_museum_muzejs.jpg
museum — [mjuːˈziː.əm] — muzejs
Piemērs:
Can we go to the library? I want to borrow some books. — Vai varam aiziet uz bibliotēku. Es gribu paņemt kādas grāmatas.
I live in the small town near the sea. — Es dzīvoju nelielā mazpilsētiņā pie jūras.
Atsauce:
www.youtube.com, English Singsing, Kids vocabulary - Town - village - introduction of my town
Attēls: Hospital - Nils Versemann / Shutterstock.com
Attēls: Post office - Sergio Delle Vedove / Shutterstock.com
Attēls: Fire station - bh-2 / Shutterstock.com