Teorija

Watch the video, read, listen and learn some new words.
Skaties video, lasi, klausies un mācies jaunos vārdiņus!
  
 
town2_shutterstock_523401721.jpg
town — [taʊn] — pilsēta, mazpilsēta
hospital_Nils Versemann Shutterstock.jpg
hospital — [ˈhɒs.pɪ.təl] — slimnīca
bank.jpg
bank — [bæŋk] — banka
post office.jpg
post office — [ˈpəʊst ˌɒf.ɪs] — pasts
fire station.jpg
fire station — [ˈfaɪə ˌsteɪ.ʃən] — ugunsdzēsēju depo
school_shutterstock_1101448760.jpg
school — [skuːl] — skola
library_shutterstock_489791773.jpg
library — [ˈlaɪ.brər.i] — bibliotēka
museum-w1920.jpg
museum — [mjuːˈziː.əm] — muzejs
Piemērs:
Can we go to the library? I want to borrow some books. — Vai varam aiziet uz bibliotēku. Es gribu paņemt kādas grāmatas.
I live in the small town near the sea. — Es dzīvoju nelielā mazpilsētiņā pie jūras.
Atsauce:
www.youtube.com, English Singsing, Kids vocabulary - Town - village - introduction of my town
Attēls: Hospital: Nils Versemann