Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. For Teachers Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Public places I – Vietas pilsētā I Vocabulary – places in the city/town: town, hospital, bank, post office, fire station, library, museum, school.
2. Public places II – Vietas pilsētā II Vocabulary – places in the city/town: park, supermarket, police station, restaurant, bus stop, theatre, bakery.
3. Public places III – Vietas pilsētā III Vocabulary – places in the city/town: city, playgraound, swimming pool, city/town hall, cafe, shop/store, sports centre/center, market, greengrocer's.
4. Public places IV – Vietas pilsētā IV Vocabulary – places in the city/town: chemist's/pharmacy, church, cinema, gym, florist's, office, stadium, bus station, train station.
5. Public places V – Vietas pilsētā V Vocabulary – places in the city/town: petro/gas station, hotel, airport, factory, zoo, hairdresser's.
6. Usefull things – Noderīgo lietu stūrītis Games and videos to consolidate the grammar.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Word in the picture – Vārds attēlā 1. izziņas līmenis zema 3 p. Choosing the correct word for the picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Listening, dragging the picture – Klausīšanās, attēlu ievilkšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Listening to the word and dragging the correct picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
3. Listening and choosing – Klausīšanās, izvēlēšanās 1. izziņas līmenis zema 3 p. Listening to the word and choosing writen one.
4. How many words – Cik vārdu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Reading the list of words and counting the names of food which mean junk food or sweets. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Listening and choosing translation – Klausīšanās, tulkojuma izvēlēšanās 1. izziņas līmenis zema 3 p. Listening to the word choosing its translation.
6. Dragging the correct translation –Tulkojuma ievilkšana 1. izziņas līmenis zema 3 p. Reading the word and dragging the correct translation.
7. Picture and listening – Attēls un klausīšanās 1. izziņas līmenis zema 3 p. Looking at the picture and choosing the correct heard word.
8. Choosing the correct sentence – Pareizā teikuma izvēlēšanās 1. izziņas līmenis zema 2 p. Looking at the picture and choose the correct answer.
9. Word under the picture – Attēls ar vārdu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Under each picture write the word from the list - places in the town or city.
10. Game Snake – Paslēptie vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Finding the words (places in the town or city) in the line of letters.
11. Where are they? – Kur viņi atrodas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Draging the question and answer under the picture.
12. Wordsearch – Burtu juceklis 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Searching the words (places in the town or city) in the wordseach puzzle.
13. Mixed letters – Sajaukti burti 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. From given letters making the word. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
14. Matching and writing – Savienošana un rakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Writing the word and matching with picture.
15. Word in the sentences – Vārdi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Completing the sentence with the appropriate word.
16. Dictation – Diktāts 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Listening and writing the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
17. Correcting mistakes – Kļūdu labojums 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Choosing the incorrect written word and rewriting it in correct way.
18. Reading, True / False statements – Lasīšana, Pareizi / nepareizi teikumi 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Reading the text and choosing if the statement is true, false or doesn't say.
19. Alphabetical order with pictures – Attēli alfabētiskā secībā 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Putting the pictures into alphabetical order. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina zināmus vienkāršus vārdus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pronunciation – Izruna Citi vidēja 2 p. Reading the pronunciation and choosing the correct word – places in the town or city.
2. Omitted vowels – Izlaistie patskaņi Citi vidēja 4 p. Writing in the missing vowels to complete the words - places in the town or in the city.
3. Translation into Latvian – Tulkojums latviski, rakstīšana Citi vidēja 4 p. Translating words – places in the town or in the city – into Latvian.
4. Matching letters – Burtu savienojumi Citi augsta 5 p. From givven letters making the words. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Public places I – Vietas pilsētā I 00:20:00 zema 16 p. Vocabulary – some comon public places: know the words and their translation, their spelling, can understand the heard word.
2. Public places II – Vietas pilsētā II 00:20:00 vidēja 21 p. Vocabulary – some comon public places: know the words and their translation, their spelling, can understand the heard word.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Public Places III – Vietas pilsētā III 00:40:00 vidēja 36 p. Vocabulary – some comon public places: know the words and their translation, their spelling, can understand the heard word.
2. Public places IV – Vietas pilsētā IV 00:40:00 augsta 41 p. Vocabulary – some comon public places: know the words and their translation, their spelling, can understand the heard word.