Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par eksāmena darbu. Ieteikumi eksāmenam. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
2. Par eksāmena darbu. Ieteikumi eksāmenam: Vēstures avoti un vēstures literatūra. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
3. 2. daļa. Ieteikumi 2. daļai: Tēma un laiks. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2. daļa. Ieteikumi 2. daļai: Jēdzieni. Citi vidēja 0p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
2. 1. daļas 1.1. uzd. Atrodi laikam atbilstošu Latvijas vēstures notikumu. Citi vidēja 3p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
3. 1. daļas 1.2 uzd. Atrodi laikam atbilstošu Latvijas vēstures notikumu. Citi vidēja 3p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
4. 1. daļas 2.1. uzd. Atrodi laikam atbilstošu pasaules vēstures notikumu. Citi vidēja 3p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
5. 1. daļas 2.2 uzd. Atrodi laikam atbilstošu pasaules vēstures notikumu. Citi vidēja 3p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
6. 1. daļas 3. uzd. Atrodi skaidrojumam atbilstošo jēdzienu. Citi vidēja 6p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
7. 1. daļas 4. uzd. Nosaki, vai dots vēstures avots vai literatūra. Citi vidēja 5p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
8. 1. daļas 5. uzd. Nosaki, kur ir Otrā pasaules kara cēloņi, kur - sekas. Citi vidēja 6p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
9. 1. daļas 6.1. uzd. Nosaki, par ko ir runa avotā. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
10. 1. daļas 6.2. uzd. Nosaki, par ko ir runa avotā. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
11. 1. daļas 6.3. uzd. Nosaki, par ko ir runa avotā. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
12. 1. daļas 6.4. uzd. Nosaki, par ko ir runa avotā. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
13. 1. daļas 7.1. uzd. Izvēlies pareizo atbildi. Citi vidēja 7p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
14. 1. daļas 7.2. uzd. Izvēlies pareizo atbildi. Citi vidēja 8p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
15. 1. daļas 8.1. uzd. Nosaki, kas attēlots kartē. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
16. 1. daļas 8.2. uzd. Nosaki, kas attēlots kartē. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
17. 1. daļas 8.3. uzd. Nosaki kartē redzamo vēstures periodu. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
18. 1. daļas 8.4. uzd. Nosaki, kas redzams attēlā. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
19. 1. daļas 8.5. uzd. Nosaki, ko pārstāv attēls. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
20. 1. daļas 8.6. uzd. Nosaki, ar ko ievērojama personība. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
21. 1. daļas 8.7. uzd. Nosaki, kas ir redzams attēlā. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
22. 1. daļas 8.8. uzd. Nosaki, ko simbolizē attēls. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
23. 1. daļas 8.9. uzd. Nosaki attēlā redzamo konstrukciju. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
24. 1. daļas 8.10. uzd. Datē kartoshēmu. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
25. 2. daļas 1.1. uzd. Atrodi notikumam atbilstošos avotus. Citi vidēja 2p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
26. 2. daļas 1.2. uzd. Atrodi notikumam atbilstošos avotus. Citi vidēja 2p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
27. 2. daļas 1.3. uzd. Atrodi notikumam atbilstošos avotus. Citi vidēja 2p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
28. 2. daļas 1.4. uzd. Atrodi notikumam atbilstošos avotus. Citi vidēja 2p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
29. 2. daļas 2.1. uzd. Formulē vēstures periodu. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
30. 2. daļas 2.2.1. uzd. Atrodi vēstures skaidrojumu pārspīlējumus. Citi vidēja 2p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
31. 2. daļas 2.2.2. uzd. Atrodi vēstures skaidrojumu pārspīlējumus. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
32. 2. daļas 2.3. uzd. Nosaki avotu autoru mērķus. Citi vidēja 2p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
33. 2. daļas 2.4. uzd. Nosauc hronikas. Citi vidēja 2p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
34. 2. daļas 2.5. uzd. Jēdziena skaidrojums un izpausmes. Citi vidēja 2p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
35. 2. daļas 2.6. uzd. Atrodi vēstures faktus. Citi vidēja 3p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
36. 2. daļas 3.1. uzd. Formulē vēstures periodu. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
37. 2. daļas 3.2.1. uzd. Atrodi vēstures skaidrojuma pārspīlējumus. Citi vidēja 2p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
38. 2. daļas 3.2.2. uzd. Atrodi vēstures skaidrojuma pārspīlējumus. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
39. 2. daļas 3.2.3. uzd. Atrodi vēstures skaidrojuma pārspīlējumu. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
40. 2. daļas 3.3. uzd. Nosaki avotu autoru mērķus. Citi vidēja 2p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
41. 2. daļas 3.4. uzd. Atrodi vēstures faktus. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
42. 2. daļas 4. uzd. Skaidro atšķirības informācijas avotos. Citi vidēja 2p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
43. 2. daļas 5.1.1. uzd. Raksturo simbola nozīmi. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
44. 2. daļas 5.2.1. uzd. Skaidro politisko režīmu. Citi vidēja 2p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
45. 2. daļas 5.3.1. uzd. Skaidro stereotipus. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
46. 2. daļas 5.1.2. uzd. Raksturo simbola nozīmi. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
47. 2. daļas 5.2.2. uzd. Skaidro politisko režīmu. Citi vidēja 2p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
48. 2. daļas 5.3.2. uzd. Skaidro stereotipus. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
49. 2. daļas 6.1. uzd. Izvēlies atbilstošo formulējumu. Citi vidēja 2p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
50. 2. daļas 6.2. uzd. Nosaki atšķirību vēstures izpratnē. Citi vidēja 2p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)
51. 2. daļas 6.3. uzd. Izvērtē ieteikumus. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstures CE 1. daļa, 1. - 6. uzdevums (2013. gads) 00:00:00 vidēja 32p. Uzdevumi sadalīti vairākās daļās. 12. klases Valsts eksāmens vēsturē 2013. gads
2. Vēstures CE 1. daļa, 7. - 8. uzdevums (2013. gads) 00:00:00 vidēja 25p. Uzdevumi sadalīti vairākās daļās. 12. klases Valsts eksāmens vēsturē 2013. gads
3. Vēstures CE 2. daļa (2013. gadā) 00:00:00 vidēja 16p.