Teorija

Uzdevumi

1. 1. daļas 1.1. uzd. Atrodi laikam atbilstošu Latvijas vēstures notikumu.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. 1. daļas 1.2 uzd. Atrodi laikam atbilstošu Latvijas vēstures notikumu.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. 1. daļas 2.1. uzd. Atrodi laikam atbilstošu pasaules vēstures notikumu.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. 1. daļas 2.2 uzd. Atrodi laikam atbilstošu pasaules vēstures notikumu.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. 1. daļas 3. uzd. Atrodi skaidrojumam atbilstošo jēdzienu.

Grūtības pakāpe: vidēja

6
6. 1. daļas 4. uzd. Nosaki, vai dots vēstures avots vai literatūra.

Grūtības pakāpe: vidēja

5
7. 1. daļas 5. uzd. Nosaki, kur ir Otrā pasaules kara cēloņi, kur - sekas.

Grūtības pakāpe: vidēja

6
8. 1. daļas 6.1. uzd. Nosaki, par ko ir runa avotā.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 1. daļas 6.2. uzd. Nosaki, par ko ir runa avotā.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. 1. daļas 6.3. uzd. Nosaki, par ko ir runa avotā.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 1. daļas 6.4. uzd. Nosaki, par ko ir runa avotā.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. 1. daļas 7.1. uzd. Izvēlies pareizo atbildi.

Grūtības pakāpe: vidēja

7
13. 1. daļas 7.2. uzd. Izvēlies pareizo atbildi.

Grūtības pakāpe: vidēja

8
14. 1. daļas 8.1. uzd. Nosaki, kas attēlots kartē.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 1. daļas 8.2. uzd. Nosaki, kas attēlots kartē.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 1. daļas 8.3. uzd. Nosaki kartē redzamo vēstures periodu.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 1. daļas 8.4. uzd. Nosaki, kas redzams attēlā.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. 1. daļas 8.5. uzd. Nosaki, ko pārstāv attēls.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. 1. daļas 8.6. uzd. Nosaki, ar ko ievērojama personība.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. 1. daļas 8.7. uzd. Nosaki, kas ir redzams attēlā.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. 1. daļas 8.8. uzd. Nosaki, ko simbolizē attēls.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. 1. daļas 8.9. uzd. Nosaki attēlā redzamo konstrukciju.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. 1. daļas 8.10. uzd. Datē kartoshēmu.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. 2. daļas 1.1. uzd. Atrodi notikumam atbilstošos avotus.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. 2. daļas 1.2. uzd. Atrodi notikumam atbilstošos avotus.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. 2. daļas 1.3. uzd. Atrodi notikumam atbilstošos avotus.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. 2. daļas 1.4. uzd. Atrodi notikumam atbilstošos avotus.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
28. 2. daļas 2.1. uzd. Formulē vēstures periodu.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
29. 2. daļas 2.2.1. uzd. Atrodi vēstures skaidrojumu pārspīlējumus.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
30. 2. daļas 2.2.2. uzd. Atrodi vēstures skaidrojumu pārspīlējumus.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
31. 2. daļas 2.3. uzd. Nosaki avotu autoru mērķus.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
32. 2. daļas 2.4. uzd. Nosauc hronikas.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
33. 2. daļas 2.5. uzd. Jēdziena skaidrojums un izpausmes.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
34. 2. daļas 2.6. uzd. Atrodi vēstures faktus.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
35. 2. daļas 3.1. uzd. Formulē vēstures periodu.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
36. 2. daļas 3.2.1. uzd. Atrodi vēstures skaidrojuma pārspīlējumus.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
37. 2. daļas 3.2.2. uzd. Atrodi vēstures skaidrojuma pārspīlējumus.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
38. 2. daļas 3.2.3. uzd. Atrodi vēstures skaidrojuma pārspīlējumu.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
39. 2. daļas 3.3. uzd. Nosaki avotu autoru mērķus.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
40. 2. daļas 3.4. uzd. Atrodi vēstures faktus.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
41. 2. daļas 4. uzd. Skaidro atšķirības informācijas avotos.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
42. 2. daļas 5.1.1. uzd. Raksturo simbola nozīmi.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
43. 2. daļas 5.2.1. uzd. Skaidro politisko režīmu.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
44. 2. daļas 5.3.1. uzd. Skaidro stereotipus.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
45. 2. daļas 5.1.2. uzd. Raksturo simbola nozīmi.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
46. 2. daļas 5.2.2. uzd. Skaidro politisko režīmu.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
47. 2. daļas 5.3.2. uzd. Skaidro stereotipus.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
48. 2. daļas 6.1. uzd. Izvēlies atbilstošo formulējumu.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
49. 2. daļas 6.2. uzd. Nosaki atšķirību vēstures izpratnē.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
50. 2. daļas 6.3. uzd. Izvērtē ieteikumus.

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vēstures CE 1. daļa, 1. - 6. uzdevums (2013. gads)

Grūtības pakāpe: vidēja

32
2. Vēstures CE 1. daļa, 7. - 8. uzdevums (2013. gads)

Grūtības pakāpe: vidēja

25
3. Vēstures CE 2. daļa (2013. gadā)

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem