Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

25p.
1. 1. daļas 7.1. uzd. Izvēlies pareizo atbildi. 7p.
2. 1. daļas 7.2. uzd. Izvēlies pareizo atbildi. 8p.
3. 1. daļas 8.1. uzd. Nosaki, kas attēlots kartē. 1p.
4. 1. daļas 8.2. uzd. Nosaki, kas attēlots kartē. 1p.
5. 1. daļas 8.3. uzd. Nosaki kartē redzamo vēstures periodu. 1p.
6. 1. daļas 8.4. uzd. Nosaki, kas redzams attēlā. 1p.
7. 1. daļas 8.5. uzd. Nosaki, ko pārstāv attēls. 1p.
8. 1. daļas 8.6. uzd. Nosaki, ar ko ievērojama personība. 1p.
9. 1. daļas 8.7. uzd. Nosaki, kas ir redzams attēlā. 1p.
10. 1. daļas 8.8. uzd. Nosaki, ko simbolizē attēls. 1p.
11. 1. daļas 8.9. uzd. Nosaki attēlā redzamo konstrukciju. 1p.
12. 1. daļas 8.10. uzd. Datē kartoshēmu. 1p.