Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16p.
1. 2. daļas 1.2. uzd. Atrodi notikumam atbilstošos avotus. 2p.
2. 2. daļas 2.1. uzd. Formulē vēstures periodu. 1p.
3. 2. daļas 2.2.2. uzd. Atrodi vēstures skaidrojumu pārspīlējumus. 1p.
4. 2. daļas 2.3. uzd. Nosaki avotu autoru mērķus. 2p.
5. 2. daļas 2.5. uzd. Jēdziena skaidrojums un izpausmes. 2p.
6. 2. daļas 3.2.3. uzd. Atrodi vēstures skaidrojuma pārspīlējumu. 1p.
7. 2. daļas 3.3. uzd. Nosaki avotu autoru mērķus. 2p.
8. 2. daļas 5.1.1. uzd. Raksturo simbola nozīmi. 1p.
9. 2. daļas 5.2.1. uzd. Skaidro politisko režīmu. 2p.
10. 2. daļas 6.2. uzd. Nosaki atšķirību vēstures izpratnē. 2p.